• Vattenburen värme
  • Produktinfo
  • Radiatorer
  • Renovering
  • Energieffektivisering

 En värmepump och (ultra-)lågtemperaturradiatorer – en energieffektiv duo

Den kraftiga ökningen av energipriserna tvingar husägare att ompröva sin värmekälla och byta ut eller förbättra det befintliga värmesystemet. När allt kommer omkring kan rätt beslut resultera i betydande besparingar, särskilt om en värmepump är installerad. En sådan investering omfattar dock både värmepump och installation av rätt värmeavgivare för att säkerställa optimal energieffektivitet. I befintliga hem kanske detta inte alltid är det mest praktiska, men som tur är finns det en energieffektiv lösning; du kan helt enkelt byta ut de befintliga radiatorerna med moderna radiatorer utan större byggåtgärder.
Värmepump i kombination med Ulow E2

En värmepump innebär inte per automatik golvvärme

Värmepumpar har blivit en allt mer populär lösning som bidrar till att förbättra byggnadens energieffektivitet. De använder förnybara energikällor för uppvärmning och kylning och producerar under idealiska förhållanden 3-5 kWh termisk energi från 1 kWh elektricitet, beroende på dimensionseringstemperaturen. Det innebär att användarna kan minska sin energianvändningen avsevärt och minimera sina uppvärmningskostnader. För att optimera värmepumpens effektivitet måste den dock kombineras med rätt värmeavgivare. En vanlig uppfattning är fortfarande att installationen av en värmepump är likställt med installation av golvvärme och nya golv, vilket både är dyrt och tidskrävande. Lyckligtvis är lågtemperatur- och ultralågtemperaturradiatorer ett bra alternativ för att minska energianvändningen i korrekt isolerade byggnader.

Radiatorer som ett effektivt alternativ

En värmepump fungerar bäst vid låga systemtemperaturer och det stämmer att strålningsvärmelösningar såsom golvvärme eller panelsystem är perfekta att kombinera med. Men de är definitivt inte de enda tillgängliga alternativen. En värmepump kan, under vissa förhållanden, också drivas effektivt i kombination med radiatorer. Det är möjligt att de befintliga radiatorerna redan är korrekt dimensionerade. Vid övergång till lågtemperaturuppvärmning i en befintlig byggnad bör dock såväl skick och livslängd som de gamla radiatorernas prestanda kontrolleras och de bör vid behov bytas ut för att flödestemperaturerna ska kunna sänkas. Dessutom är det viktigt att se till att områden som fönster, tak och väggar är tillräckligt isolerade för att minska värmeförlusterna och maximera energieffektiviteten.

Värmebelastningen måste räknas om för respektive rum för att kunna avgöra vilken typ av radiatorer som är mest lämpad. Beroende på isoleringsgrad och den nya beräknade värmebelastningen kan lägsta möjliga framledningstemperatur fastställas. Om den beräknade temperaturen är högre än 45 °C kan moderna panelradiatorer användas. Om temperaturen är lägre än 45 °C är det bäst att använda fläktburna panelradiatorer som Ulow E2 eller fläktkonvektorer eftersom det blir allt mindre naturlig konvektion under denna temperaturnivå.

Vilka radiatorer passar till en värmepump?

Här är några radiatorer som passar perfekt till en värmepump i en moderniserad och korrekt isolerad byggnad:

Compact är exempelvis den mest ekonomiska lösningen.  

Plan Compact har en helt slät frontpanel som ger ett elegant uttryck och därför enkelt kan integreras i alla typer av miljöer. Ramo Compact har en modern design med en dekorativ, slät frontpanel som är präglad med fina linjer. 

Vertikala designradiatorer såsom Faro V,Kos V och Tinos V är också goda exemplen. På grund av deras höjd erbjuder dessa radiatorer en kraftfull värmekälla i interiörer där det inte finns så mycket tillgängligt väggutrymme.

För flödestemperaturer under 45 °C, är andra värmeavgivare mer lämpliga.

Ulow E2 är till exempel en ultralågtemperaturradiator som drivs av innovativ E2-teknik som automatiskt slår på de integrerade fläktarna när det behövs för att stödja radiatorns naturliga konvektion. Den ökade prestandan hos Ulow E2 möjliggör både lägre temperaturinställningar och minskad energianvändning.

Vido S2 erbjuder höga effekter i lågtempererade värmesystem, men har även full kylningsfunktionalitet när den kombineras med en reversibel värmepump. Tack vare den inbyggda regulatorn som reglerar systemets parametrar garanteras optimal inomhuskomfort året runt. Den eleganta italienska designen och de olika installationsalternativen, från väggmonterade och infällda i väggen till installation i taket, möjliggör smidig integrering i alla miljöer.

Mer information om våra energieffektiva värmelösningar finns på vår hemsida. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller om du vill ha ytterligare information om våra produkter och tjänster.