• Vattenburen värme
  • Produktinfo
  • Radiatorer
  • Renovering

Två horisontella panelradiatorer jämförda: Compact kontra Ventil Compact 

Horisontella panelradiatorer är en av huvudkomponenterna i vårt sortiment. I det här sortimentet har panelradiatorn Compact alltid varit ett populärt val. Men i takt med att vårt sortiment av horisontella panelradiatorer utvecklas och expanderar ser vi att det sker en förskjutning mot Ventil Compact. Förutom nya byggnader används denna panelradiator allt oftare i renoveringsprojekt. För att hjälpa dig att avgöra vilken radiator som är bäst för ditt specifika projektpresenterar vi denna produktjämförelse.
panelradiatorerna Compact jämfört med Ventil Compact

Renovering kontra nybyggnation

Det finns flera faktorer som spelar in när det gäller panelradiatorn Compacts popularitet. Förutom det mycket intressanta förhållandet mellan pris och prestanda kan de befintliga värmerören kan användas när du vill renovera ditt värmesystem med Compact. Det gör det enkelt att snabbt byta ut gamla radiatorer mot nya, så att du aldrig behöver vara utan värme och inte behöver oroa dig för stora byggarbeten. Därför är det inte förvånande att denna traditionella horisontella panelradiator huvudsakligen används i renoveringsprojekt. Samtidigt byts även Ventil Compact-radiatorer ut som installerades för 35 år sedan. Bytet är oftast möjligt i använt tillstånd.

För nya byggnader är Ventil Compact standard. Det finns dock finns det flera faktorer som spelar in här, men en av huvudorsakerna är kombinationen av ett osynligt internt rörsystem och en inbyggd termostatventil. Den eleganta anslutningen underifrån gör att anslutningsrören kan döljas på ett smart sätt så att visuellt störande rörledningar reduceras till ett minimum. Dessutom är termostatventilen redan integrerad och behöver inte beställas separat. Här behöver experterna bara installera ett lämpligt termostathuvud.

Kraftfull horisontell panelradiator

En annan anledning till att Ventil Compact är ett populärt val för nya byggnader är dess tillgänglighet i den extremt låga installationshöjden på 200 mm. Detta är särskilt användbart i byggnader med fönster från golv till tak. Panelradiatorn Compact finns från 300 mm höjd. Båda radiatorerna finns i typerna 11, 21, 22 och 33, men Ventil Compact finns även i den kraftfulla typen 44. Det innebär att det finns en lämplig radiator för varje värmebehov. Radiatorerna är lämpliga för framledningstemperaturer från 45 °C till 110 °C och kan därför även användas i lågtemperaturvärmesystem.

Tidsbesparande

Utöver termostatventilen som redan är inbyggd i våra horisontella Ventil Compact-radiatorer är blind- och avluftningspluggarna redan inskruvade. Detta gör att Ventil Compact kan installeras ännu snabbare än Compact panelradiator som levereras med den självtätande ventilen och blindpluggarna, men kräver att de skruvas in under installationen. Särskilt i större projekt med flera horisontella panelradiatorer kan Ventil Compact visa sig ge en rejäl tidsbesparing.

Flexibel horisontell panelradiator

En annan fördel med radiatorn Ventil Compact är de mångsidiga anslutningsmöjligheterna som kan kopplas både från sidan, som Compact, och underifrån. För en sidoanslutning måste ventilinsatsen tas bort och de nedre anslutningarna tätas med blindpluggar av mässing.

Ventil Compact är också en mycket flexibel panelradiator, eftersom typerna 21S till 44 kan roteras. Det sparar plats för grossisten, som inte behöver oroa sig för dubbel lagerhållning.

Slutligen levereras båda radiatorerna med en fästsats med skruvar och pluggar, vilket verkligen underlättar för installatörerna.