• Arbeta smartare
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Tips för installation av fläktkonvektorn Vido S2

Fläktkonvektorn Vido S2 installeras allt oftare i både nybyggnations- och renoveringsprojekt. Dess kompatibilitet med moderna pannor samt värmepumpar och dess många installationsalternativ gör Vido S2 till en populär lösning. För att installationen av fläktkonvektorn Vido S2 ska gå så smidigt som möjligt delar vi gärna med oss av några tips baserat på frågor från installatörer.
Tips för installation av fläktkonvektorn Vido S2

1. Vido S2 fläktkonvektor och rördragning

Fläktkonvektorn Vido S2 drivs med ett delta t på mellan 5 och 7 K. Detta skapar en högre flödesvolym och innebär att rörnätets lämplighet måste kontrolleras vid installation i ett renoveringsprojekt.

För den hydrauliska anslutningen rekommenderar vi att flexibla rör används. Om det finns befintliga rör som kommer upp från golvet kan du överväga att använda rörskydden som finns som separat tillbehör.

2. Vido S2 fläktkonvektor – anslutningar

Det kan vara bra att notera att alla elektriska anslutningar finns på höger sida av fläktkonvektorn som standard och alla vattenanslutningar på vänster sida.

Den elektriska 230V-anslutningen måste utföras av behörig elektriker i enlighet med nationella elföreskrifter. Fläktkonvektorn Vido S2 måste även jordas vid installation.

3. Vido S2 fläktkonvektor för låga framledningstemperaturer

Fläktkonvektorn Vido S2 kan användas med framledningstemperaturer från 30°C till maximalt 80°C. Den fungerar dock bäst i kombination med en värmepump eller panna vid framledningstemperaturer mellan 30°C och 45°C. När temperaturen sjunker under 40°C är fläktkonvektorn betydligt mer effektiv än klassiska panelradiatorer eller till och med fläktradiatorer. Det beror på kombinationen av lågt vatteninnehåll och en specialkonstruerad axialfläkt som gör det möjligt för fläktkonvektorn att snabbt reagera på variationer i rumstemperaturen.

I värmeläge rekommenderar vi en minsta framledningstemperatur på 30°C. I kylläge tillåter fläktkonvektorn ett temperaturområde på mellan 5°C och cirka 20°C, beroende på användarens behov.

4. Vido S2 fläktkonvektor i värme- och/eller kylläge

Fläktkonvektorn Vido S2 är konstruerad för att både kunna erbjuda behaglig värme under vintern och svalka sommartid. Användaren kan självklart välja om kylfunktionen ska användas. Om både värme och aktiv kyla används är det viktigt att även installera en kondensatavtappning. Glöm i så fall inte att montera avloppet med en sifon som luktfälla. Om kondensfri eller torr kylning används rekommenderas extern daggpunktsövervakning. I detta fall är kyleffekten lägre.

5. Vido S2 fläktkonvektor – tillbehör

Fläktkonvektorn Vido S2 levereras inklusive styrenhet, flödes- och returventil. Tillbehör som fjärrkontroll, golvstöd, kåpor etc finns som tillval.

Andra installationstillbehör som strömkablar och styrkablar för fjärrstyrning måste tillhandahållas av installatören. För till exempel Vido S2 Auto rekommenderar vi en 3-kärnig 230V-strömkabel för strömförande, neutral och jordad anslutning samt en styrkabel till fläktkonvektorn. Detta möjliggör implementering av alla alternativ (värmekontakt/kylkontakt/frigöringskontakt). Det är även möjligt att loopa både effekt och styrning från Vido S2 till Vido S2. En 0-10 V-version finns tillgänglig för reglersystem i fastigheter.

6. Vido S2 fläktkonvektorradiator för installation i vägg eller i tak

Fläktkonvektorn Vido S2 erbjuder många installationsalternativ, inklusive installation i vägg eller i tak. För att enkelt kunna bygga in enheten rekommenderar vi att du använder motsvarande metallhölje och höljeskåpa, som finns som separata tillbehör. Om fläktkonvektorn placeras på väggen blir installationen enklare om frontplåten tas bort.

7. Vido S2 fläktkonvektor

Vido S2 är som standard utrustad med en styrenhet. Om fläktkonvektorn är monterad i taket eller infälld i väggen eller taket kan en fjärrkontroll installeras på väggen för att säkerställa enkel åtkomst till reglering. I detta fall måste en 4-ledad seriell RS485-strömkabel med ett minsta tvärsnitt på 0,35 mm² användas.

Läs mer om fläktkonvektorn Vido S2