Byta elpatron på handdukstork

Att byta elpatron i en handdukstork är inget vi rekommenderar att man gör själv, och i en del modeller går det helt enkelt inte att byta ut den heller. Om en elpatron går sönder kan det bero på att något i installationen gått snett. Vid installation skall handdukstorken anpassas för enbart el eller för enbart vattenburet system. Som ett alternativ finns även en mixed version där elpatronen används sommartid och det vattenburna systemet aktiveras vintertid. Fördelen med mixed versionen är att handdukstorken fungerar även när det vattenburna värmesystemet är avstängt.
Byta elpatron

Samtliga Purmo och LVI by Purmo handdukstorkar är tillverkade av stålprofiler och kan ej användas i VVC-system (tappvattensystem). Purmos modeller förses oftast med elpatron E03 300W eller 600W (RSK-nr. 6731491 eller 6731492), medan LVIs handdukstorkar har ett fast montage, där man inte kan byta elpatron. Elpatronen E03 får monteras endast i Purmos vattenburna handdukstorkar och fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör. Elpatronen är producerad enligt direktiv EN-60335-2-73 och EMC direktivet för lågspänning. Elpatronen får inte kopplas till elnätverket som den är, utan först när den är monterad i handdukstorken, som är fylld med vätska.

En orsak till att elpatronen ha slutat fungera är att det inte finns tillräckligt med vätska i handdukstorken. För varje modell anges separat exakt vätskemängd för torken. Den skall aldrig vara helt fylld, eftersom vattnet expanderar under uppvärmning. Handdukstorken levereras alltid färdigt fylld med vätska från fabrik, om den skall användas elektriskt. Skulle man av någon anledning bli tvungen att byta elpatron i handdukstorken, rekommenderas att bytet utförs av en behörig elinstallatör.

Byta elpatron på vätskefylld handdukstork för eldrift

  1. Kontrollera att luftskruven upptill är monterad och ordentligt åtdragen.
  2. Fyll handdukstorken med rätt mängd vätska (rent vatten) enligt tabell för ifrågavarande handdukstork. För liten mängd kan förstöra elpatronen, medan för stor mängd inte ger utrymme till vätskeexpansion under uppvärmning.
  3. Vid frysrisk blandas vattnet med max 10 % glykol.
  4. Påfyllning ska ske långsamt för att eliminera luftbubblor. Det rekommenderas att gunga handdukstorken lätt, så att vätskan når in i rören.
  5. Montera elpatronen enligt anvisningarna nedan och plugga det andra nedre hålet med medföljande metallplugg. Även här kan gängtejp med fördel användas.
  6. Montera handdukstorken på vägg, anslut strömmen och ställ in önskad temperatur med temperaturreglaget.

Montera eller byta elpatron på handdukstork

  1. Elpatronens gänga ska tätas fackmannamässigt med t.ex. gängtejp eller lin.
  2. Elpatronen ska monteras längst ner på handdukstorken, till höger eller vänster. Använd endast det medföljande monteringsverktyget.
  3. Anpassa monteringen så att reglerskruv och indikatorlampa är väl synlig för användaren. Skruva aldrig på elpatronens runda hylsa!

På motsatt sida ska en gängad propp monteras, för helt elektrisk version. Vid mixed eller helt vattenburen anslutning monteras en PVB ventil (RSK-nr. 6731490 eller 6731498).