• Elvärme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Elradiator som ger minimalt med nedsmutsning på vägg

Vi kan inte påstå att nedsmutsning av väggar skulle vara något stort problem då det kommer till elradiatorer, men det är klart att om en gammal öppen radiator har suttit på samma plats i många år och det inte har blivit ordentligt städat kring radiatorn, så har det cirkulerat runt en hel del damm och smutspartiklar kring radiatorn under årens lopp som i slutändan även kan ge nedsmutsning på väggen.
Byta element och radiator till Yali Ramo – klassisk design med modern touch.
När det gäller nedsmutsning på vägg p.g.a. det konvektiva luftflödet från radiatorn borde det vara en fördel att ha en så bred radiator som möjligt, för att fördela ut luftströmmen upp från radiatorn. Det är också en fördel att man väljer en enkel och inte en dubbel radiator för att få luftströmmen ut från väggen. En enkel radiator ger också högre andel strålningsvärme och mindre andel konvektion.


Sänka yttemperaturen

Man kan även fundera på om man ska sänka yttemperaturen på radiatorn för att minska luftströmmen. Gör man det får man kompensera med något fler / större radiatorer. Yttemperaturen kan reduceras till 75˚C eller 60˚C. Temperaturlägena 75˚C och 60˚C minskar effekten på radiatorn till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.