• Elvärme
  • Radiatorer
  • Renovering

Byte av gamla elradiatorer för att förbättra inomhusklimatet

Det sägs att man inte lagar något om det inte går sönder och det gäller ofta även elradiatorer. Vi tenderar att vänta tills en radiator inte längre fungerar för att ersätta den med en ny. Det finns dock mycket goda skäl att byta ut gamla elradiatorer mot moderna, och detta har allt att göra med energieffektivitet och ett optimalt inomhusklimat.
byta ut gamla elradiatorer för bättre inomhusklimat

Modern radiatorteknik

Under de senaste årtiondena har radiatortekniken kommit långt och vi kan nu dra nytta av fördelarna. Det gäller både vattenburna radiatorer och gamla elradiatorer. Eftersom tekniken inte var lika avancerad i slutet av 1900-talet tenderar elradiatorer som installerades då att vara mindre effektiva och förbruka mycket energi. Detta skapar inte bara höga elräkningar utan står också i motsats till våra mål för en mer hållbar framtid.

Gamla elradiatorer kontra oljefyllda radiatorer

Moderna elradiatorer är bättre anpassade till dagens standard. De flesta av dem är fyllda med biologiskt nedbrytbar vegetabilisk olja och genererar mer strålningsvärme (+/-30 %). Det innebär att de värmer upp människor och föremål i rummet snabbare än konvektionsvärmen som långsamt värmer upp luften i rummet. Det är kombinationen av strålningsvärme och konvektionsvärme som är perfekt för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

"Dessutom är yttemperaturen på moderna elradiatorer mycket lägre än på de föråldrade modellerna. Gamla elradiatorer kan nå yttemperaturer över 70 grader, vilket inte bara skapar ett säkerhetsproblem utan också gör att luften upplevs som torrare. Damm i luften som flödar genom en öppen elektrisk värmare brinner lätt över 70 grader och de minsta partiklarna även vid lägre temperaturer", säger Mikko Iivonen, Senior R&D Advisor på Purmo Group.

Inomhusluftens kvalitet

Upplevelsen av torr luft beror delvis på lukten av en bränt damm, men orsakas faktiskt främst av en förändring i luftens joniseringsbalans när den kommer i kontakt med heta metallytor. När luft flödar längs heta metallytor blir balansen mer positiv, dvs. antalet positiva joner ökar. Båda dessa fenomen försämrar inomhusluftens kvalitet. Genom att installera moderna slutna elradiatorer kan du enkelt lösa dessa problem.

"Dessutom ökar den relativa luftfuktigheten (dvs. densiteten hos vattenångan i ett rum i förhållande till temperaturen i samma rum) i genomsnitt med 5 %. En förbättring av inomhusklimatet som beror på minskad dammförbränning och en bättre joniseringsbalans", säger Mikko Iivonen.

Energispartips

Förutom ett behagligare inomhusklimat ger ett utbyte av dina gamla elradiatorer mot nya också betydande energibesparingar. Detta beror på den förbättrade termostaten och de förbättrade reglagen som möjliggör en jämnare och mer exakt reglerad rumstemperatur och praktiska funktioner som nattsänkning eller bortaläge. En gammal elradiator med bimetallisk termostat kan ha en hysteres, eller temperaturskillnad, på upp till 6 grader. En modern elektronisk termostat håller temperaturen konstant inom 0,2 grader. Enbart det kan ge besparingar på upp till 20 %.

Gamla elradiatorer i Sverige

Byte av gamla elradiatorer är en fråga som är extra påfallande i nordiska länder som Sverige. Niclas Schubert, VP of Sales för Purmo Group Nordics, förklarar: "Sverige är ett stort land med många småhus och byggnader på avlägsna platser som utrustades med elelement på sjuttio- och åttiotalet. Dessa förbrukar nu för mycket energi och är mycket ineffektiva jämfört med de nya elradiatorerna. När de gamla går sönder ersätts de i Sverige ofta med 400 V oljefyllda radiatorer eftersom dessa passar direkt på den gamla installationen. Populära val är panelradiatorn Yali Digital som kan fjärrstyras och Kaba-radiatorn."

Elvärme som komplement

Om man inte ska byta ut gamla elradiatorer installeras ofta moderna elradiatorer som ett komplement till dagens VVS-system. "I småhus eller sommarstugor kombineras till exempel en luft/luftvärmepump ofta med en elektrisk oljefylld radiator. Eller när det vattenburna värmesystemet inte fungerar som det ska, installeras en elradiator för att säkerställa konstant rumstemperatur", säger Niclas Schubert. "Även i de fall det uppstår kondensproblem med exempelvis golvvärme ser vi att man satsar på elvärme för att förbättra inomhusklimatet."