230V eller 400V på elradiatorer

Hur vet jag om jag skall välja 230V eller 400V på elradiatorer? Vad är det för skillnad? När används vilket?
230V eller 400V
Kontrollera vilken elementspänning dina gamla radiatorer har, 230V eller 400V. Vid nyinstallation är 400V att föredra. När det gäller el-element får du inte göra någonting själv. Hela installationen av fast monterade element är ett arbete som ska utföras av en behörig elinstallatör.


Mer fakta om 230V eller 400V på elradiatorer

För produkter som kräver stor effekt så är det rent tekniskt sett bättre att använda 400V än 230V, eftersom strömmen sjunker om man höjer spänningen. Har man en lägre ström så kan arean på kablarna som används vara tunnare och ofta får man betala för hur stor maxström som fastigheten är avsäkrad för, kan vara exempelvis 16 eller 25 Ampère. Så, ett lägre värde där och du får ett billigare elabonnemang. Men antalet förbrukade kWh kommer att vara desamma och den rörliga kostnaden kommer inte att ändras.

Bygger man nytt så ska man be elektrikern dra fram 2 (eller 3) faser, nolla och jord till alla kopplingsboxar så har man möjligheten att välja själv. Jag skulle dock rekommendera en 400V radiator av ovannämnda skäl.

Ska man byta ut befintliga radiatorer så rekommenderar vi att använda samma spänning som de gamla hade.