Vi erbjuder system, vi levererar komfort

Purmo erbjuder ett omfattande sortiment av värme- och kyllösningar för renovering och nybyggnation. Målet: att förbättra inomhusklimat och samtidigt optimera energiförbrukningen.

Njut av bekvämligheten med våra värme- och kyllösningar

Ett bra system är summan av funktionella produkter som passar perfekt ihop. En radiator värmer bara effektivt när den är rätt dimensionerad och rätt ansluten, utrustad med termostatiska radiatorventiler. Golvvärme fungerar optimalt när hela systemet tas i beaktande från golvisoleringen och golvvärmefördelare av hög kvalitet samt avancerad smart reglering som alla fungerar perfekt i kombination.
Alla värmesystem fungerar bara effektivt när rören är korrekt dimensionerade och kopplingarna korrekt anslutna. Uppvärmning eller kylning på rätt plats vid rätt tidpunkt är bara möjligt med intelligent reglering. Detta ger större noggrannhet med temperaturregleringens betydelse. Man värmer aldrig för lite, men inte heller för mycket.

Njut av bekvämligheten med våra värme- och kyllösningar. Komplexiteten hos sådana uppvärmnings- och kylningslösningar kan bara bemästras ur ett systemperspektiv. Låt oss hjälpa dig med ett komplett paket, baserat på erfarenhet och service från en stor internationell koncern med en lång historia av inneklimatlösningar .
Purmo uppvärmnings- och kylningslösningar är hållbara och uppfyller dagens föränderliga behov.

Komfort levererad.


Kontakta oss

Panelradiatorer

Designradiatorer

Badrumsradiatorer

Konvektorer

Elvärme

Golvvärme

Styrning och reglering

Distribution

Energiproduktion