Termostatiska styrventiler, VVC-ventiler, filter och säkerhetsventiler

Termostatiska styrventiler, VVC-ventiler, filter och säkerhetsventiler

Termostatiska styrventiler. VVC ventiler för balansering av VVC system. Självverkande VVC ventiler för temperatur balansering av systemet. Ventilerna kan användas för min eller max begränsning av temperaturer för att skapa ett flöde över en krets med en viss temperatur.

Tryckoberoende VVC ventiler typ alpha, används för att skapa balans in VVC kretsen i större system och där tryckfallen blir höga. Kan användas för att balansera kretsar med konstant flöde typ i 3 vägs system.

FIlter, mekaniskt filter används för att fånga små partiklar via ett filter mesh.

Säkerhetsventiler, används för att i systemet för att öppna om trycket blir för högt och släppa ut vattnet så inte det trycks sönder av mediats expansion.