MiniMix
Golvvärmeshunt

MiniMix

Purmo Shunt MiniMix är avsedd för att förse 1 eller 2 golvvärmeslingor med värme. Purmo Shunt MiniMix är anpassad för att kopplas på ett radiatorsystem och är omställningsbar för både 1- och 2-rörsystem. Säkerställ att befintligt system kan leverera erfoderlig effekt till golvvärmesystemet. Purmo Shunt MiniMix är utrustad med en begränsare av framledningstemperaturen som är max 55°C. Maxtemp +90°C.

Vid behov av två golvvärmekretsar monteras 2 stycken Purmo Modul Minimix 2 krets som förgrening. Använd max 60 meter lång krets med 10 mm rör, 80 meter med 17 mm rör och max 90 meter med 20 mm rör. Visst missljud kan förekomma så var aktsam på var den placeras. Om två kretsar ansluts måste slinglängderna vara lika långa.

Teknisk info
Tryckklass PN6
Material Flera material
Standardfärg Flerfärgad
Typer Mixing unit
Höjder [mm] 180
Bredder [mm] 240
Dokument
DokumentKategori
Purmo-Datasheet-UFH-Minimix-SE-0920.pdf Installationsmanual