Rörhållarskena
Tillbehör system

Rörhållarskena

Rörhållarskenan förläggs alltid tvärs slingriktningen. Purmo Rörhållarskena förläggs aldrig närmre än 300 mm från vägg för att ge plats åt rörvändningar. Vanligtvis placeras skenorna med cirka 1 meters mellanrum och fästs i cellpastisolerning med rörhållarbyglar.

Teknisk info
Typer -; Clip rail
Höjder [mm] 26; 800
Bredder [mm] 25; 1012

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty