• Renovering
  • Radiatorer
  • Golvvärme
  • Energieffektivisering

Husrenovering: Olika tekniker för omfattande renoveringsarbeten i olika EU-länder

Renovering av vårt byggnadsbestånd är nyckeln till att driva på omställningen till ren energi. Men vilka är de bästa husrenoveringsteknikerna och hur påverkar klimatförhållandena deras resultat i olika länder? Det är vad Purmos senaste forskningsprojekt försöker fastställa med en studie om omfattande renoveringsarbeten i tre olika EU-länder.
Tekniker för omfattande renoveringsarbeten

Renoveringsvåg

För att Europa ska bli klimatneutralt till år 2050 är EU:s Renovation Wave-initiativ avgörande. Men för att minska koldioxidutsläppen från Europas byggnadsbestånd fram till år 2050 måste den nuvarande renoveringstakten tredubblas. Detta omfattar allt från renoveringar av enfamiljshus till flerfamiljshus och kommersiella byggnader, vilket innebär att man undersöker energiflöden, optimerar byggnadens energiprestanda – ofta genom en renovering av byggnadens klimatskal – och eventuellt introducerar värmeåtervinning.

Typiskt hus för renovering

För att få mer insikt i vilka renoveringstekniker som skapar bättre energiprestanda i olika klimatförhållanden, tillämpade den forskningsstudie som Purmo Group lanserade i början av 2022 inledningsvis två omfattande renoveringskoncept på ett typiskt tyskt enfamiljshus från sjuttiotalet. Sedan byggnationen har huset en gaspanna som värmer radiatorer med en framledningstemperatur på 90/70 °C, mekanisk frånluftsventilation, englasfönster samt en ouppvärmd källare och vind.

I en andra fas kommer studien att fokusera på flerfamiljshus med liknande kriterier.

Koncept för renovering av VVS-system

Mikko Iivonen, Senior R&D Adviser på Purmo Group, har skapat två omfattande renoveringskoncept tillsammans med forskare och professorer från Tallinns tekniska universitet (Taltech), Dresdens tekniska universitet och Paduas universitet för att få upp det föråldrade huset i nivå med dagens energistandarder. Båda koncepten inkluderar förbättringar av klimatskalet såsom tilläggsisolering av ytterväggarna, taket, vinden och golvet mot den ouppvärmda källaren, installation av nya 3-glasfönster, solpaneler och en AC-enhet för kylning (luft/luft-fördelningssystem).

Det första renoveringskonceptet utökar VVS-systemet med en luft/vattenvärmepump för utomhusbruk, golvvärme samt mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (HRV). Det andra renoveringskonceptet kombinerar en frånluftsvärmepump med mekanisk frånluftsventilation där värmepumpen utvinner värme ur frånluften för att värma upp radiatorerna och husets tappvarmvatten.

Beräkningar av energiprestanda

Båda metoderna har logiskt energibesparande effekter och förbättrar byggnadens energieffektivitet. Det är ingen hemlighet. Nationella beräkningsmetoder för energiprestanda verkar däremot emellanåt vara ett mysterium. Ett annat angreppssätt på beräkningen, kombinerat med olika klimatförhållanden, kan ge ett mycket annorlunda utfall. Därför simulerade studien samma husrenovering i Estland (nordiska klimatet), Tyskland (centraleuropeiska klimatet) och Italien (sydeuropeiska klimatet), med hjälp av IDA ICE byggfysikprogramvara.

Jämförelse av resultat

När man tittar på enfamiljshuset i sitt ursprungliga skick ger den estniska beräkningsmetoden en primär energiförbrukning på 364 kWh/m2, jämfört med 295 kWh/m2 respektive 182 kWh/m2 för Tyskland och Italien. Redan en betydande skillnad. Om vi sedan tillämpar den första omfattande renoveringskonceptet minskar energiförbrukningen avsevärt till 76 (EST) respektive 50 (TY) och 43 (IT) kWh/m2. För det andra renoveringskonceptet är resultaten jämförbara med 86 (EST), 45 (TY) och 48 (IT) kWh/m2.

Dessa resultat tar inte hänsyn till uppvärmningsenergin från solpanelerna. Lägger vi till denna faktor i beräkningen förändras värdena för primär energianvändning helt och hållet och är till och med negativa (inklusive byggnadens energi) i den italienska modellen, där värmebehovet är lägre på grund av det varmare klimatet. För det första renoveringskonceptet av VVS-systemet är värdena 45 (EST), 33 (TY) och -55 (IT) kWh/m2. För den andra metoden uppgår energiförbrukningen till 55 (EST), 18 (TY) och -50 (IT) kWh/m2.

Slutsats

Efter simuleringen av en husrenovering i tre olika europeiska länder drar studien slutsatsen att båda de föreslagna renoveringskoncepten är lämpliga för en omfattande renovering, som uppgår till -70 % och mer i primär energiförbrukning. Det första konceptet med luft/vattenvärmepump är i regel bättre än frånluftsvärmepumpen. Detta kräver dock installation av ett ventilationssystem med värmeåtervinning, vilket resulterar i en högre investeringskostnad. En stor fördel med det andra renoveringskonceptet är att de boende kan bo kvar i huset under renoveringen.

Studien visar även att i byggnader där omfattande renoveringsarbeten gjorts är värmebehovet betydligt lägre än i de ursprungliga byggnaderna och därmed fungerar normalstora radiatorer med värmepumpar.