• Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Förbättra effektiviteten

Radiatorer och värmepumpens värmefaktor

Man har ofta betonat att en värmepump fungerar bra enbart i samband med golvvärme. Den uppfattningen vill vi rätta till!

Värmepumpens värmefaktor COPa (på årsnivå) beror på många objektspecifika faktorer. Vattentemperaturerna i värmesystemet är viktiga faktorer vid jämförelser. Kondensorns temperatur, som är utgångspunkten för COP, beror både på inloppsvattnets och returvattnets temperatur, avhängigheten är cirka 2/3 av tilloppstemperaturen och 1/3 av returtemperaturen. När vattnets nedkylning i värmesystemet är stor, förbättras också COP. Detta har man vanligtvis inte beaktat i jämförelserna mellan uppvärmningssystem.

Förbättra COP-värdet

I diagrammet nedan har man visat hur returvattnets sjunkande temperatur förbättrar COP. Exempelobjektet finns i Södra Finland, ett 150 m2 egnahemshus i ett plan, vars värmekälla är en modern jordvärmepump. För att förenkla jämförelsen har man inte beaktat produktionen av varmt bruksvatten (cirka 60 °C), eftersom det jämnar ut COPa-värdena. I jämförelsen har man tagit med fyra mättemperaturer för utloppsvattnet samt värdena för returvattnet, enligt vilka COPa på årsnivån har bestämts.

Radiatorer och värmepumpens värmefaktor

Till exempel ger radiatorsystemet med temperaturer 50/40 tillopp/retur ett COPa-värde på 3,64 medan golvvärmesystemet ger ett COPa-värdet 4,17 med temperaturer 40/30. Skillnaden är 15 % till golvvärmens fördel. Man ska dock komma ihåg att golvvärmens värmeförlust samt förlust orsakad av reaktionsförmåga är större än för radiatorsystem. I praktiken är temperaturerna för radiatorsystemets returvatten, tack vare termostatstyrning, märkbart lägre, när däremot detta fenomen inte just förekommer tillsammans med golvvärme. När alla faktorer beaktas, är uppvärmning med radiatorer och golvvärme mer eller mindre lika energieffektiva, om värmekällan är en värmepump.