Styrning och reglering

Styrning och reglering

Med rätt styrning och reglering maximeras komforten samtidigt som energianvändningen kan kontrolleras och minimeras. Vi erbjuder självverkande och elektronisk styrning till elvärme och vattenburna värme- och kylsystem.

Elektronisk styrning och reglering består av rumsenheter samt kommunikationsmoduler för att styra din uppvärmning och kylning, se din energianvändning och status och ansluta till internet via trådlös eller trådbunden kommunikation.

För att reglera vattenflödet i en installation via en elektronisk styrenhet används 2, 3 och 4-vägs styrventiler tillsammans med ställdon.

Vi erbjuder sjävverkande reglering och styrning i form av termostater och termostatventiler till rumsapparater. De självverkande termostaterna använder sensorns energi för att automatiskt ändra vattenflödet utan att använda en extern eller kompletterande energikälla.

För att reglera flöden och tryck i vattenburna system erbjuder vi statiska och dynamiska balanseringsventiler.