Energieffektivitet

Her kan du få tips om hvordan moderne radiatorer og kontrollsystemer kan hjelpe deg med å oppnå bedre energieffektivitet og holde oppvarmingskostnadene nede.
Oppvarmingskostnadene utgjør den største delen av strømforbruket vårt i eneboliger. For forbrukeren er det merkbart vanskelig å bestemme hvilket varmesystem som er mest effektivt. Det er velkjent at en varmepumpe har en god COP-verdi ved lave temperaturer. Men det trengs mer til. Gulvvarme gir en lavere COP-verdi sammen med en varmepumpe enn for eksempel vannbårne radiatorer. Dette i seg selv fører ikke automatisk til lavere strømforbruk. Avgjørende er også hvordan varmen reguleres og hvilke varmetap huset har.

Flere artiklar

Bruksområder
Hotell

Ny varme i campinghytter sparer tid og energi

Styrbar varme i campinghytter er viktig dersom man vil spare energi og tid ved å øke og redusere varmen.

Bruksområder
Skole

Lavere overflatetemperatur på radiatorer i barnehager

Lavere overflatetemperatur er en nødvendighet i planleggingen og monteringen av elektriske radiatorer i barnehager.

Bedre effektivitet

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybygg

Kombinert bruk av lavtemperatur-radiatorer i nybygg

Bedre effektivitet

Energieffektivitet med tilluftsradiatorer og gulvvarme

Energieffektivitet er i vinden for alle profesjonelle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Arefeh Hesaraki har forsket på energieffektive løsninger for lavtemperatursystemer.

Ny lavtemperaturradiator fra Purmo

Purmos nye lavtemperaturradiator Ulow E2 gir god effekt med bevegelig teknologi.

Bedre inneklima med oljefylte elpanelovner i lavenergihus

Purmo presenterte testresultater på Passivhuskonferansen på Chalmers den 15. til 17. oktober, som viste at inneklimaet i godt isolerte hus øker dersom små panelovner plasseres under vinduet i stedet for eksisterende ettervarmer i ventilasjonssystemet.

Jobb smartere
Bedre effektivitet

Purmos radiatorer med elektronisk termostat

Når du stiller inn innetemperaturen i boligen, er det for at temperaturen ikke skal falle under en viss temperatur, siden det oppleves som mer ubehagelig hvis det er for kaldt enn når det er for varmt.