Energieffektivitet

Her kan du få tips om hvordan moderne radiatorer og kontrollsystemer kan hjelpe deg med å oppnå bedre energieffektivitet og holde oppvarmingskostnadene nede.
Oppvarmingskostnadene utgjør den største delen av strømforbruket vårt i eneboliger. For forbrukeren er det merkbart vanskelig å bestemme hvilket varmesystem som er mest effektivt. Det er velkjent at en varmepumpe har en god COP-verdi ved lave temperaturer. Men det trengs mer til. Gulvvarme gir en lavere COP-verdi sammen med en varmepumpe enn for eksempel vannbårne radiatorer. Dette i seg selv fører ikke automatisk til lavere strømforbruk. Avgjørende er også hvordan varmen reguleres og hvilke varmetap huset har.
Delta seksjonsradiatorer i Språkbadsskolan.

Studie: termisk arkitektur på finsk språkskole

Store vinduer og åpne, luftige rom kjennetegner den nye språkskolen i Jakobstad i Finland. Under vindusradiatorene finnes det viktige komponenter for et godt inneklima.

Skole

EcoDesign -varmeapparater fra Purmo fra 1.1.2018

Purmo leverer EcoDesign-varmeapparater. Purmos elbårne varmeapparater oppfyller de nye kravene fra EUs EcoDesign direktiv som gjelder fra 1.1.2018.

Elvarme med fjernstyring ved Sudersand Resort

Sudersand Resort er en familiebedrift som tilbyr overnatting i strandhus, hytter, vandrerhjem, hotell og camping. Sudersand Resort ligger på Fårö i Gotland, og bedriften er svært fremtidsrettet i utviklingen sin.

Bruksområder
Hotell

Radiatorer og varmepumpens varmefaktor

Det er ofte blitt sagt at bare gulvvarme gir gode driftsforhold for en varmepumpe. Vi ønsker å rette opp i denne misoppfatningen.

Bedre effektivitet

Ny varme i campinghytter sparer tid og energi

Styrbar varme i campinghytter er viktig dersom man vil spare energi og tid ved å øke og redusere varmen.

Bruksområder
Hotell

Lavere overflatetemperatur på radiatorer i barnehager

Lavere overflatetemperatur er en nødvendighet i planleggingen og monteringen av elektriske radiatorer i barnehager.

Bruksområder
Skole

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybygg

Kombinert bruk av lavtemperatur-radiatorer i nybygg

Bedre effektivitet

Energieffektivitet med tilluftsradiatorer og gulvvarme

Energieffektivitet er i vinden for alle profesjonelle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Arefeh Hesaraki har forsket på energieffektive løsninger for lavtemperatursystemer.

Bedre effektivitet

Ny lavtemperaturradiator fra Purmo

Purmos nye lavtemperaturradiator Ulow E2 gir god effekt med bevegelig teknologi.

Bedre inneklima med oljefylte elpanelovner i lavenergihus

Purmo presenterte testresultater på Passivhuskonferansen på Chalmers den 15. til 17. oktober, som viste at inneklimaet i godt isolerte hus øker dersom små panelovner plasseres under vinduet i stedet for eksisterende ettervarmer i ventilasjonssystemet.

Purmos radiatorer med elektronisk termostat

Når du stiller inn innetemperaturen i boligen, er det for at temperaturen ikke skal falle under en viss temperatur, siden det oppleves som mer ubehagelig hvis det er for kaldt enn når det er for varmt.

Jobb smartere
Bedre effektivitet