Romregulator R44
Romregulatorer

Romregulator R44

Rumsregulator R44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV).
Genom RS-485-anslutningen kan man ansluta regulatorn till alla system som stöder Modbus
RTU-protokoll.
Bus-enheten är galvaniskt isolerad från regulatorns övriga elektronik.

Beskrivning
Regulatorn stöder 0…10 V reglerande ställdon och/eller termiska ställdon och 0…10 V reglerade dämpare. Det går att direkt reglera fläktkonvektorns fläkthastighet med en 0…10 V utgång om fläktkonvektorn har en EC-motor. En 0…10 V utgång har reserverats för variabel reglering av luftvolym.
Temperaturen detekteras med en intern eller extern NTC10-givare (terminalerna är inkluderade).

Regulatorn har driftlägen för natt och dag. Driftlägena regleras med hjälp av en extern kortomkopplare,
PIR-närvarodetektor, över Modbus och från menyn.
Det går att temporärt aktivera dagläge för en specifik tid genom att trycka på knappen ”man i huset” Den temporära tiden kan vara 1…480 min. Efter fördröjningen återgår regulatorn till nattläge om dagläge inte samtidigt har aktiverats över Modbus.

Teknisk informasjon
Maks driftstemperatur °C 50
Materiale Plast
Dokument
DokumentKategori
R44 rev.1.pdf Dataark
R44 Installation+guide-sv_SE.pdf Installasjonsveiledning