Styring och reglering

Styring och reglering

Med riktig styring og regulering maksimeres komforten mens energibruken kan kontrolleres og minimeres. Vi tilbyr selvvirkende og elektronisk styring for elektrisk oppvarming og vannbårne varme- og kjølesystemer.
Elektronisk styring og regulering består av romenheter og kommunikasjonsmoduler for å kontrollere oppvarming og kjøling, se din energibruk og status og koble til internett via trådløs eller kablet kommunikasjon.
For å regulere vannstrømmen i en installasjon via en elektronisk styringsenhet, brukes 2, 3 og 4-veis reguleringsventiler sammen med aktuatorer.
Vi tilbyr selvvirkende regulering og styring i form av termostater og termostatventiler for romenheter. De selvvirkende termostatene bruker sensorens energi til automatisk å endre vannstrømmen uten å bruke en ekstern eller supplerende energikilde.
For å regulere vannmengde og trykk i vannbårne systemer tilbyr vi statiske og dynamiske regulerings og innreguleringsventiler