Vår produksjon

Å begrense global oppvarming til 1,5 °C er en utfordring vi alle må bidra til. For Purmo betyr dette blant annet å forbedre måten vi produserer og leverer produktene våre på for å forbedre ytelsen og resirkulerbarheten. Det betyr også at vi endrer produksjons- og arbeidsmiljøene våre over hele verden for å gjøre dem renere og grønnere.

Vår produksjon

Våre tre forpliktelser innen produksjon er:

  1. Utslipp og energi
    Vi har som mål å oppnå karbonnøytralitet både i våre egne klimagassutslipp (område 1) og i våre forsyningskjeder (område 2 og 3). Dette målet gjelder for alle våre anlegg og driftsanlegg.

  2. Ressurseffektivitet og avfall
    I tillegg til å finne måter å bruke færre råmaterialer på for å lage produktene våre, jobber vi med sirkularitet i produksjonsprosessene våre. I tillegg eliminerer vi avfall til deponi og reduserer vannforbruket. Når det gjelder emballasje, bytter vi til resirkulerte, resirkulerbare eller biologisk nedbrytbare materialer der det er mulig.

  3. Ansvarlig innkjøp
    Ved å endre måten vi bruker materialer på, som stål, messing, plast og emballasjematerialer, ønsker vi å få en ren start på en grønnere produksjons- og leveringsprosess. Vi er forpliktet til en bærekraftig og ansvarlig forsyningskjede som respekterer våre arbeidstakeres rettigheter samt reduserer karbonavtrykket vårt.
Tynnere stål

Tynnere stål skaper økt bærekraft

Purmo Groups fabrikker etterstreber betydelige materialbesparelser for en grønnere og mer konkurransedyktig virksomhet. Ved å fornye våre bærekraftige produksjonsmetoder er vi i stand til å redusere utslipp per produkt uten å gå på kompromiss med produktkvaliteten.

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo