Termostatventiler for varme

Termostatventiler for varme

Termostatventiler for oppvarming og kjøling av apparater.
Ventilene kan styres med aktuatorer eller selvvirkende termostater.
Med og uten forhåndsinnstilling av ventilene.
Mulighet for å velge ventiler i blyfritt materiale.