Tilkoblingsskinne
Termostat med extern føler

Tilkoblingsskinne