Våre mennesker og samfunn

Vi legger stor vekt på trivselen til våre ansatte og våre lokalsamfunn. De er kjernen i hvordan vi driver virksomheten vår. Vi tar hensyn til lokale behov og har som mål å skape en genuin sosial og miljømessig påvirkning.

Våre mennesker og samfunn

Purmo er mer enn produktene vi produserer og inneklimaløsningene vi tilbyr. Purmo handler også om menneskene som holder selskapet i gang hver dag. Derfor ber vi våre ansatte om å forplikte seg til bærekraftige løsninger på alle områder av arbeidet sitt. Til gjengjeld forplikter vi oss overfor dem, ovefor deres fremtid, trivsel og glede.

Vi er også en del av lokalsamfunnene der vi driver virksomhet og der våre løsninger leveres. Vi bryr oss om disse lokalsamfunnene og støtter dem aktivt ved å dedikere vår tid, våre produkter og tjenester.


Dette er våre fem forpliktelser overfor våre ansatte og lokalsamfunn over hele verden:

 1. Mangfold, likestilling og inkludering
  Hos Purmo mener vi at en sunn virksomhet er både mangfoldig og inkluderende. Derfor øker vi aktivt antallet kvinner i lederstillinger, bygger bro over og eliminerer lønnsforskjeller og skaper en arbeidskultur uten diskriminering.

 2. Engasjement på jobben
  Innspill fra ansatte og involvering har gjort oss i stand til å implementere programmer som fokuserer på intern kommunikasjon og tilbakemelding, læring og utvikling samt helse og velvære. Vi måler de ansattes engasjement kontinuerlig for å sikre et sunt samarbeid mellom alle jobbnivåer og en følelse av tilhørighet.

 3. Opplæring av ansatte
  For å nå våre ambisjoner må arbeidsstyrken være fremtidsrettet og tilstrekkelig opplært. Derfor deltar alle ansatte i relevante programmer for videreutdanning og omskolering. I tillegg har vi laget en bærekraftsidé-utfordring for å utnytte kunnskapen og innsikten til våre ansatte for å generere bærekraftige ideer av alle slag i hele virksomheten.

 4. Arbeidsmiljø og sikkerhet
  Selv om vi er klar over at produksjonsanlegg har høyere risiko for ulykker, har vi et konsernfelles mål om null ulykker. Vår strategi for helse og sikkerhet er basert på en tilnærming som først og fremst skal sikre våre ansatte. Opplæringen er i gang, og vårt overvåkings- og rapporteringssystem sporer sikkerhetshendelser og observasjoner nøye for å sikre at det hele tiden er førsteprioritet.

 5. Samfunnsengasjement
  Energifattighet hindrer mange i å nyte inneklimaet. Vi støtter de mest sårbare menneskene i områdene der vi opererer, slik at de kan bli mer klimabestandige. Det gjør vi ved å donere vår tid samt produktene og tjenestene som kan gjøre mest nytte. I tillegg engasjerer vi oss i målrettede nivåer av frivillig arbeid og veldedighetsarbeid.
Frivillige

Våre team gjør frivillighetsarbeid med et smil

Flere ganger har teammedlemmer fra vår Benelux-avdeling brukt tiden sin på frivillig arbeid i De Wroeter, en lokal organisasjon som støtter mennesker som har problemer med å finne sin plass på det tradisjonelle arbeidsmarkedet.

30 trær til vårt 30-årsjubileum

2022 markerte 30-årsjubileet for Purmos aktiviteter i Polen. For å feire dette bestemte våre ansatte seg for å plante 30 trær langs den nye sykkelstien i Rybnik, der Purmos største og mest moderne panelradiatorfabrikk ligger.

Planting av trær
Julen er tiden for å gi

Julen er tiden for å gi

Julen er den perfekte tiden for å gjøre litt ekstra ut av det. I år har kollegaer fra den svenske filialen vår bestemt seg for at julegaven deres går til organisasjonen "Min Stora Dag", som betyr "Min spesielle dag".

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo