Kvalitet

Vi og våre partnere jobber kontinuerlig med godkjente kvalitetsstandarder i alle faser for å levere produkter, kundeservice og bærekraft av høy kvalitet.

På 1990-tallet startet vi implementeringen av et integrert kvalitets- og miljøstyringssystem. Dette systemet er basert på kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001 fra British Standards Institution og TUV-Rheinland.

De aksepterte standardene bruker en prosesstilnærming basert på PUKK-metoden: Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger.

Denne tilnærmingen forenkler preanalyse i alle trinn og faser i vårt selskap – fra produksjonsprosesser og logistikk til salg og support. Rekkefølgen og gjensidig sammenheng i alle trinn er tydelig definert, og de separate prosessene henger sammen der én prosess etterfølges av neste.

Spesifikke kriterier og evalueringsmetoder sikrer effektiv gjennomføring og overvåking. For å overvåke disse prosessen, har vi sikret tilgang til egnet utstyr og informasjon.

De aksepterte standardene pålegger oss å bruke en viss metode for dokumenthåndtering innen selskapet. Dokumentasjon kan gjennomføres i alle former og med alle medier, men må ha riktig struktur. Dokumenter må være godkjent, og gjeldende versjoner må for eksempel være tilgjengelig via selskapets intranett.

CE-merking

Alle Purmo radiatorer og konvektorer er CE-merket i henhold til den harmoniserte standarden EN 442.

EN 442-standarden består av to ulike hovedområder:

1. Tekniske krav og spesifikasjoner.
2. Test- og målemetoder og oppfyllelse av kravene.

Garanti

Våre radiatorer er garantert i en periode på 10 år * fra kjøpsdato mot alle produksjonsfeil når de brukes under normale forhold og for et varmesystem med vann.