TP Drag 4 Spesialnøkkel
Tilbehør panelradiatorer

TP Drag 4 Spesialnøkkel

Teknisk informasjon
Materiale Kaldvalset stål