Miljøsertifiseringer

For å bekrefte vår forpliktelse overfor en bærekraftig fremtid, samler vi en rekke viktige miljøsertifiseringer. Disse vil vise interessentene våre at vi ikke bare streber etter å fornye produktene våre og forbedre miljøprestasjonene, men også at vårt fokus på bærekraft gjennomsyrer hele virksomheten vår og har blitt en del av selskapets DNA.

Miljødeklarasjon for produktet

Miljøproduktdeklarasjon (EPD)

Miljødeklarasjoner eller EPD-er gir sammenlignbare, objektive og tredjepartsverifiserte data relatert til et produkts miljøytelse.

EcoVadis

EcoVadis er leverandør av universelle bærekraftsvurderinger. Ved å få en vurdering kan vi raskt vise interessentene våre hva vi gjør for å redusere vår påvirkning på miljøet.

EcoVadis

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo