Våre løsninger

Vi driver markedet med miljøvennlige varme- og kjøleløsninger som er enkle å integrere. Ved å bruke sirkulære designprinsipper i produktene våre og hjelpe kundene våre med å ta klimasmarte valg, kan vi redusere effekten av produktene våre.

Våre løsninger

Våre to forpliktelser når det gjelder bærekraft i våre løsninger er:

  1. Klimasmarte valg
    Som en ledende leverandør av komfortløsninger for inneklima, anser vi det som vårt ansvar å hjelpe huseiere med å styre energiforbruket på en bedre måte. Vårt mål er å gi tydelig informasjon om våre effektive, sirkulære og integrerte systemer, samt den livsvarige miljøpåvirkningen av alle våre produkter, slik at vi kan hjelpe kundene våre med å ta informerte valg.

  2. Sirkularitet og endt levetid
    Vi vil bruke sirkulære designprinsipper i alle produktene våre for å tilføre bærekraft og langsiktig verdi til hele sortimentet vårt. Vi investerer også i å skape mer sirkularitetsfokuserte løsninger.
Unisenza: enhetlige styringssystemer for strålevarme og kjøling

Unisenza: enhetlige styringssystemer for strålevarme og kjøling

Med de riktige styringssystemene for gulvvarmen kan ethvert rom holde en behagelig temperatur uten å sløse med energi. De beste styringssystemene gjør det, samtidig som de tar hensyn til brukervennlighet og enkel installasjon.

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo