Måleinstrument Midor
Måleinstrument

Måleinstrument Midor

Midor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck och flöde i ett system.

Beskrivning
Midor är balanseringsinstrumentet du styr via din android eller apple enhet. Du kan mäta tryck och flöde.
Med Midor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google och i appstore.
Midors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.
Midor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Midor en mätenhet för mätning av tryck och flöde, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.
Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.
Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, till exempel
köldmedium i kylsystem.

OBS!! Midor tål inte frost. Se till att alltid förvara din enhet frostfritt.

Teknisk informasjon
Maks driftstemperatur °C 90
Materiale Plast
Dokument
DokumentKategori
Datablad Midor Dataark
User guide Midor android Drift og vedlikehold
User guide Midor IOS Drift og vedlikehold
Garantisedel Midor Depliant