Termostatventiler

Termostatventiler

Termostatventiler er designet for å kontrollere vannmengden og for å brukes sammen med termostathoder eller aktuatorer. Mulig å bruke forhåndsinnstille Kv-verdier