Oppvarming og ventilasjon av skoler

Når det gjelder utdanning, har et komfortabelt inneklima en positiv innvirkning på læringsmiljøet.
På skoler, universiteter og andre læresteder, er det viktig at varme- og kjøleløsningene er stillegående og energieffektive med rask og pålitelig termostatregulering.

I tillegg til oppvarming og kjøling, er det veldig viktig med riktig ventilasjon på skoler. Alle personer trenger 4 liter frisk luft per sekund. Ved å installere lufttette vinduer, prøver vi å minimere varmetap og samtidig redusere oppvarmingskostnadene. Men en lufttett bygning har også sine ulemper ettersom det ofte er mangel på frisk luft. Dette gjelder spesielt i mange eldre bygninger som er avhengig av såkalt naturlig ventilasjon, dvs. åpne vinduer. 

Fakta

Undervisning som gis i rom som er for varme eller kalde, kan påvirke læringen.

Løsninger

Klimautviklingen og trenden med energibesparelser er en utfordring for dagens klimasystemer på skolene. Varmeløsningen på skolen skal kunne brukes både sommer og vinter. Men det er viktig å skille mellom bygging av nye skolebygninger og renovering av eksisterende skolebygninger.
Skole, Munkkiniemi, Ramo

Bygging av nye skolebygninger

I nybygg er løsningen ofte vannbårne radiatorer for å sikre kort responstid ved endring av varmekrav. Dette er også den anbefalte løsningen. Varmestråling og kjølesystemer er også installert på gulvet i de fleste tilfeller. Og brukes avhengig av type bygning.  

Ved nybygg, må luftskiftet utføres med et kanalsystem og en enhet for varmegjenvinning med relativt høy effektivitet. Dette systemet sikrer at energien (varm om vinteren og kald om sommeren) i avtrekksluften overføres til inntaksluften via tynne membraner for å hindre at de to luftstrømmene blandes.

Renovering av eksisterende skolebygninger

Det er ikke alltid lett å finne egnede tekniske løsninger for renovering av gamle skolebygninger. Arkitekturen fra flere tiår tilbake oppfyller ikke dagens krav. Derfor må du ofte se etter spesialløsninger.

Intervju med en ekspert

Luca Ceriscioli, Marche (Italia) regionpresident

Emmeti (et kommersielt varemerke som tilhører Purmo Group) spilte en aktiv rolle i gjenoppbyggingen av skolen Benedetto Costa, som ble hardt rammet av jordskjelv i 2016.

Smilene til barna som gikk på den nye «Benedetto Costa»-skolen i Sarnano, var beviset på at alt nå var normalt igjen, og forteller mye om styrken til en skadeskutt samfunn som reiser seg gang etter gang. Innvielsen av denne gule og solfylte skolen, var et vakkert øyeblikk som viste at det var mulig å bygge opp igjen og få tilbake et normalt liv selv om ting var vanskelig. Dette var stort for hele samfunnet, spesielt de som jobber med små barn.  Skolebygningen ble bygget på rekordtid med en innovativ jordskjelvsikring. Bygningen er en referansemodell for offentlig arbeid, og er både bærekraftig og energieffektiv.