Casestudier om bærekraft

Våre innovative varme- og kjøleløsninger er integrert i bygninger over hele verden for å forbedre inneklima og den generelle bærekraften. Finn ut hvordan våre produkter og vår ekspertise bidro til hvert prosjekt i de referanseprosjekt vi viser her.

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo