• Vannbårne varmeavgivere
  • Referanser
  • Offentlig byggning
  • Radiatorer

Tromsø havnterminal får Purmo radiatorer og nedsenkede konvektorer

Hamneterminalen i Tromsø er et viktig punkt for gods og passasjer trafikk. Den nye terminalen omfatter ca 12.000 kvm og i den inngår gods og passasjerterminal, kontor, restauranter, busstasjon og ankomsthall for Hurtigruten.

Som varmeløsning har man valgt Thermopanel V4 radiatorer samt Aquilo golvkonvektorer fra Purmo.

Prisbilde var rett og vi visste av erfaring at det blir en fin varmeløsning med Purmo Aquilo, sier Andreas Nilsson. Her sammen med Rørlegger Ole-Martin Strand.

– Vi kjente til Purmos sortiment fra tidligere og har gjort flere vellykkede installasjoner i Sverige. Prisbildet var rett og vi visste av erfaring att det blir en pen varmeløsning med nedsenkede konvektorer med Purmo Aquilo, sier Andreas Nilsson, avdelingssjef ved Bravida Norge i Tromsø.

– Tiden var rett avgjørende for oss. Vi vurderte å legge gulvvarme men i dette tilfellet slisset vi ned spor for nedsenkede konvektorer på forhånd, ettersom vi ville ha golvet klart innen varmeinstallasjonen startet. Først monterte vi konvektorene og senere ramme og rist. Konvektorene ble beskyttet under byggeperioden. Selve monteringen gikk meget smidig, konstaterer Andreas.

Fasaden til havneterminalen har glass helt ned og med Aquilo ble også leietakere fornøyd. De trekker spesielt frem at ingen ting skjermer for vinduene og enkelt renhold.

– Arkitekt og byggherre var fornøyde med valget vi gjorde og vi håper på fler liknende case.

Purmo Aquilo golvkonvektorer.

Purmo Aquilo golvkonvektorer.

Golvkonvektorer är en diskret värmelösning framför stora fönsterpartier.

Golvkonvektorer er en diskret varmeløsning foran store vinduspartier

Tromsø hamnterminal fungerar som ankomsthall för Hurtigrutten.