Oppvarming og kjøling av kontor

I dag bruker vi mer tid på arbeidsplassen enn hjemme, noe som gjør at komfortabelt inneklima på kontoret er viktig.
Produktivitet, konsentrasjon og velvære på kontoret starter med riktig inneklima med god oppvarming og kjøling av kontor. En konstant strøm av friskluft via et godt ventilasjonssystem er også viktig, og studier viser at optimal temperatur kan ha positiv effekt på produksjonen.

Det finnes mange løsninger for et godt og komfortabelt inneklima på kontoret. Dette inkluderer standard panelradiatorer, strålevarmepaneler for tak, gulvvarme, gulvinnbygde eller nedfelte konvektorer, plint radiatorer og ultraeffektive lavtemperaturradiatorer. Uansett prosjekt er det viktig å velge en riktig løsning for optimalt inneklima i miljøer vi bruker mye tid.

Fakta

Studier viser at forbedring av luftkvaliteten øker produktiviteten med 8–11 %

Løsninger

Viktige aspekter for å velge riktig oppvarming, kjøling og ventilasjon er:

 

  • God, trekkfri ventilasjon og kjøling
  • Optimal temperatur
  • Stillegående løsning
Kontor, Narbonne

Store kontorbygninger: reduserer karbonavtrykket

Nye, store kontorbygninger velger vanligvis en varmeløsning som strålevarmepaneler for tak. Dette er en enhet som kan fjernstyres for å unngå unødig oppvarming og energiforbruk. Store selskaper har ofte høy miljøpåvirkning, noe som gir dem et stort miljøansvar og økt press for å redusere karbonavtrykket! Disse strålevarmepanelene er også kompatible med varmekilder med lav temperatur og fornybar energi, som varmepumper.

Andre lavtemperaturløsninger for kontorer kan være gulvvarme og gulvinnbygde eller nedfelte konvektorer, som også kan fjernstyres. Disse konvektorene kan også avkjøle rommet om sommeren.

Små kontorer og hjemmekontor

Små kontorbygninger og hjemmekontor har en tendens til å gjenspeile boligmarkedet, og det kan derfor brukes mer fleksible og regulerbare varmesystemer.

Radiatorer har kort responstid ved endringer av varmekrav på kontorer, og kan reguleres til fleksible komfortnivåer. Kort responstid er mulig med kombinasjonen av liten termisk masse og materialer med god varmefordeling i stålradiatorer. Plint radiatorer er ideelle produkter for oppvarming av kontor når du ser etter diskre løsninger, spesielt der kontorlandskapet har store vinduer.

Ved bruk av varmepumpe som energikilde, er gulvvarme og konvektorer den perfekte kombinasjonen for konstant, fleksibel varme. Som et alternativ til klassiske lavtemperaturradiatorer, kan en ultraeffektiv lavtemperaturradiator også levere komfortabel og regulerbar oppvarming og kjøling ved 35/30 °C.

Intervju med en ekspert

Christophe Raes, kundekontakt for prosjekter, Belgia

Å skape det «perfekte» klimaet på kontoret er vanskelig og utfordrende på grunn av alle faktorene som må vurderes. Et sunt inneklima må ha riktig og komfortabel temperatur hele året, og derfor er det viktig med systemer som kan levere både oppvarming og kjøling. I store kontorlandskap med fleksible arbeidsplasser, er det viktig med jevn temperatur. Takvarme brukes ofte til dette formålet, med eller uten ekstra gulvvarme.

I møterom der behov for oppvarming eller kjøling avhenger av antall personer, anbefaler vi å bruke supplerende viftekonvektorer. I tillegg til å velge riktig varme- og kjølesystem, er det også viktig med god solskjerming på kontorer med mye glass for å begrense ekstern påvirkning av inneklimaet.