Termostat med extern føler

Termostat med extern føler

Selvvirkende termostat som regulerer ventilen ved å registrere temperaturen via kapillarrør. Plassert på ventilen, men føleren kan også monteres lenger inn i rommet eller f.eks. på et rør for å kontrollere vanntemperaturen.