Bli med oss på veien mot en bærekraftig fremtid

Hos Purmo er vi på en reise mot en bedre fremtid. Vår fremtid, din fremtid og planetens fremtid. Vi tror at produktutvalget, ekspertisen og besluttsomheten vår setter oss i en unik posisjon til å utgjøre en forskjell. Derfor integrerer vi bærekraft i alle deler av virksomheten vår. Det har blitt en del av selskapets DNA så vi sammen med våre interessenter kan få ting til å skje.

Vi har en klar bærekraftstrategi i tråd med FNs bærekraftsmål og klimaavtalen i Paris. For å få endring til å skje og sikre at det er raskt, kontinuerlig og meningsfylt, har vi satt opp klare retningslinjer. Dette vil veilede oss mot en bærekraftig fremtid via berøringspunktmål på fire fokusområder: produksjonen vårløsningene våremenneskene våre og lokalsamfunnene våre. Innenfor disse områdene er våre ambisjoner knyttet til 10 forpliktelser, som igjen er knyttet til veldesignede handlinger og prosjekter.
Vår produksjon – Purmo

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre produksjons- og leveringsprosessene våre med fokus på ytelse og bærekraft.


Les mer
Våre løsninger – Purmo

Vi går i spissen for miljøvennlige varme- og kjøleløsninger som er enkle å integrere.


Les mer
Mennesker og lokalsamfunn – Purmo

Vi legger stor vekt på trivselen til våre ansatte og våre lokalsamfunn. De er kjernen i vår virksomhet.


Les mer
Bærekraftige casestudier – Purmo

Ta en titt på våre casestudier om bærekraft og finn ut hvordan Purmo har påvirket en rekke ulike prosjekter.


Les mer
EPD og EcoVadis – Purmo

Vi fremhever miljøsertifiseringer som EPD-er og EcoVadis-rangeringer.


Les mer 
Vi tror – Purmo

Les mer om vår reise mot en bedre fremtid i vår årlige bærekraftsrapport.


Les mer

Purmos bærekraftsstrategi

Som en ledende leverandør av bærekraftige inneklimaløsninger og tjenester bidrar vi til å varme opp og kjøle ned millioner av bygninger over hele verden. Dette gir komfort for mange, men gir oss også mye ansvar. Derfor har vi satt opp en strategi for bærekraft. For grønnere produksjon, bedre løsninger, mer fornøyde ansatte og sterkere lokalsamfunn.

Paula Bear. Fordi vi bryr oss.

På vår reise mot en mer bærekraftig fremtid er vi sammen med Paula Bear. Paula representerer vår forpliktelse til en grønnere og renere produksjon, vår ambisjon om å tilby bærekraftige løsninger for inneklimaet og vår omsorg for våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i.Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo

Purmos årlige bærekraftsrapport

Perfekt inneklima bør ikke koste klodens klima.