Ventilsett PVM
Balanseringsventiler Dynamiske

Ventilsett PVM

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.
Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).
PVM konstanthåller differenstrycket över en krets, tex en stam
som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket
över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och
vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens
till- och returledning kan stängas

Teknisk informasjon
Maks driftstemperatur °C 120
Trykklasse PN20
Materiale Messing

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

PVM PSE.2 Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket inkl avstängningsventil för konstanthållning avdifferenstryck över en krets. Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågt tryckfall och litet P-Band <7 %. Inställningen skall vara tydligt markerad. Ventilpaketet skall vara försett med fyra mätuttag samt avtappningsmöjlighet på både tillopp och retur.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: PVM
DN: 15, 20, 25,32,40 eller 50
Tryckomr: 5-30 kPa, 20-60 kPa eller 20-80 kPa
Max.diff.tryck: 450 kPa

DokumentKategori
Installasjonsveiledning PVM 32 Installasjonsveiledning
Datablad PVM 15-50 Dataark
Installasjonsveiledning PVM 50 Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledning PVM 25 Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledning PVM 40 Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledning PVM 20 Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledning PVM 15 Installasjonsveiledning