Innreguleringsventil STV med forlenget hals
Balanseringsventiler Statiske

Innreguleringsventil STV med forlenget hals

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.

Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida. STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde. Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag. Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning. Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset. STV har invändiga gängor. STVG har utvändiga gängor.

Teknisk informasjon
Maks driftstemperatur °C 120
Trykklasse PN20
Materiale Messing

STVF PSA.33 Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilens bröst skall vara förlängt för extra tjock isolering. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.