Følerdeksel for Evosense m/fjernføler
Termostat med extern føler

Følerdeksel for Evosense m/fjernføler

Kåpa Evosense Remote

Teknisk informasjon
Konstruksjon EN215
Materiale Plast