Termostat Evosense Remote
Termostat med extern føler

Termostat Evosense Remote

Termostaten Evosense Remote brukes til å regulere romtemperaturen via innebygd Ecobrass-føler med Wmotion-lukket teknologi på termostatiske radiatorventiler i varmesystemer. Evosense Remote passer til alle MMA termostatventiler og radiatorventiler. Beskrivelse Evosense Remote er en selvvirkende, regulerbar termostat tilpasset MMA-ventiler for optimal romregulering. Innstilt verdi vises i et vindu på termostaten. Standard temperaturområde er 8–28 °C, men kan leveres med maksgrense eller minimumsinnstilling fra fabrikk. Termostaten Evosense Remote stenger ventilen helt når innstillingen er satt til «0». Vi anbefaler at koblingen blokkeres ved service/vedlikehold. MMA temperaturmerking henviser til stengetemperaturer når termostaten er helt stengt. Romtemperaturen reduseres med ca. 2 °C. Evosense Remote passer til alle MMA-ventiler med M28x1.5 kobling.

Teknisk informasjon
Konstruksjon EN215
Tilkoblingsmål M28x1,5
Materiale Plast
Dokument
DokumentKategori
MMA Evosense rev.12.pdf Dataark