Dimensjonering

Dimensjonering av radiatorer kan enkelt gjøres ved hjelp av Purmos gratis beregningsprogram. Dimensjoneringsprogrammet kan brukes til enkel og rasjonell dimensjonering av radiatorsystemer.