Interiør i kontor

Det som kjennetegner kontorlokaler, er det faktum at de bare er opptatt til gitte tider på dagen. De brukes bare av og til. Store besparelser i varme- og kjølekostnader kan derfor genereres av styringssystemer som sørger for at kontorlokaler bare blir oppvarmet til bestemte tidspunkter. Det er mye å tenke på når du dekorerer kontorer slik at du oppnår både komfort og energieffektivitet.
Vi bruker en stor del av tiden vår på jobben. I mange tilfeller 8-10 timer. Det er ekstremt viktig at komfort tas i betraktning når du velger en oppvarmings-, kjøle- og ventilasjonsløsning samt interiørdesign på kontorer. Noen foretrekker et kjølig rom, mens andre ikke kan konsentrere seg om rommet er for kaldt. Felles for dem alle er at de trenger nok frisk luft og derfor er også god og tilstrekkelig ventilasjon avgjørende.