• Referanser
  • Kontor
  • Radiatorer
  • Vannbårne varmeavgivere

Thermopanel V4 med seriekobling i kontor

Bygningen i Kv Apeln i Stockholm består av en eldre del, oppført i 1930, samt en nyere del oppført i 1985. Den nyere delen ble tegnet av arkitektene Erik Fogelvik og Hans Birkholtz. De to bygningene forbindes med et indre gaterom, som tidligere har fungert som Unionens resepsjon. Ved ombyggingen av eiendommen har man gjort inngangen åpnere med en felles resepsjon, lounge og kafé for de som arbeider i og besøker huset.

 

Unionen i Stockholm

Seriekobling av nye radiatorer

I forbindelse med overgangen fra en kontorløsning med hovedsakelig enkeltrom til en moderne, aktivitetsbasert arbeidsmåte har Unionen kunnet redusere arealene med en tredjedel. Kontorlokalene ble tømt, all teknologi ble skiftet ut og alle overflater ble fornyet for å oppfylle dagens krav til teknologi og kontorer.

I det gamle varmesystemet fra 80-tallet hadde det kommet inn oksygen, så det måtte fornyes. I Unionens kontorlokaler på 8 etasjer har man skiftet ut alle gamle radiatorer til Thermopanel V4 med Rett 4 fordelere i serie. En del Purmo-konvektorer finnes også foran store vinduspartier. Totalt er det installert 623 Thermopanel V4-radiatorer og 64 ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

Verneverdige hus har sjeldent helt rette vegger

Ved serieinstallasjonen av Thermopanel V4 med Rett 4-fordeleren hadde man først litt problemer med for liten avstand til veggen med 18 mm rørene, siden veggene i et gammelt hus aldri er helt rette. Problemet ble løst på stedet ved hjelp av Purmos tekniske rådgiver Jonas Skeppås. - Ved bruk av 18 mm rør skal det være 6 mm avstand mellom konsoll og vegg. Ved 20 mm fra vegg til rør kan man bruke standard rørklammer for 12 og 15 mm rør. Ved 26 mm fra vegg med 18 rør (standard for rørklammer) brukes en ekstra avstand bak brakettene.

Klara Norra Fastigheter var oppdragsgiveren og renoveringen av byggningen, som har en kulturhistorisk verdi, har nu sertifiseringen Miljøbyggning Sølv (SGBC*). .

Totalt har man installerat i 623 st Thermopanel V4 radiatorer med Rak 4 fördelare och 64 st. ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

Totalt har man installert 623 st Thermopanel V4 radiatorer med Rett 4 fordelar og 64 st. ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

I samband med övergången från en kontorslösning med mestadels enskilda rum till ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt har Unionen kunna minska sina ytor med en tredjedel.

I forbindelse med en løsning med egne kontor til et åpent landskap har Unionen kunnet minske sitt areal med 1/3 del.

Seriekoppla Thermopanel V4 snyggt med TP Big Five tillbehöret Rak 4. När man använder 18 mm rör ska man ha 6 mm distans mellan konsol och vägg.

Vakker seriekobling

ThermoCon har även använts under de vackra, välvda fönstren på översta våningen.

Konvektorer fra Purmo under de vakre buede vinduene i den øverste etasjen.