Dynamisk reguleringsventil TOV Flens (PIBCV)
Trykkuavhengig reguleringsventil

Dynamisk reguleringsventil TOV Flens (PIBCV)

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära och primära
värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är VVX, fläktluftvärmare och shuntgrupper.
TOV styrs med elektriska ställdon .

Beskrivning
Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck
maxbegränsar inställt flöde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil som
kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

Teknisk informasjon
Maks driftstemperatur °C 120
Trykklasse PN16
Materiale Stål

PSD STYRVENTILER

PSD.3 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON

PSD.31 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON I VÄTSKESYSTEM

PSD.312 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON MED DIFFERENSTRYCKS-, REGLERINGS-, OCH FLÖDESINJUSTERINGSFUNKTION

SV2

Fabrikat MMA Typ TOV

Tryckoberoende styrventil med kort bygglängd i flänsat utförande och linjär karakteristik för fullt modulerande reglering.
I utförande med kolvprincip för säker drift och med lågt tryckfall.

Ange typ, slaglängd och tillbehör såsom ställdon.

DokumentKategori
TOV 65-150 rev.1.pdf Dataark