Monoblocco
Anslutninger og koblinger

Monoblocco

Teknisk informasjon
Høyde [mm] 0; 35
Bredde [mm] 0; 35