Oppvarming og kjøling av boliger

I store bygårder og boligblokker kan varme- og kjølesystemer forbruke mye energi. Men i dag kan dette endres.
Etterspørselen etter mer energieffektive og miljøvennlige varme- og kjøleløsninger i boliger er økende, og vil fortsette å vokse i tiden fremover. Beboerne er også opptatt av å redusere husholdningskostnader og gjøre hjemmene sine mer energieffektive og billigere i drift. Alle er opptatt av komfort tilpasset individuelle behov og livsstil. Ved varmeinstallasjoner i store bygårder eller boligblokker er det behov for synergi mellom de ulike leilighetene, ettersom dette øker effektiviteten både under byggeprosessen og i brukerfasen. Derfor er det viktig for planleggerne å tenke grundig gjennom ett system for hele bygningen, tilpasset alle behov.

I tillegg gjennomgår varme- og kjølesystemer i boliger store endringer. Dagens brukere krever:

  • komfortable og sunne miljøer, og er mer oppmerksomme både på miljøvennlig oppvarming, komfort og luftkvalitet,
  • systemer som er effektive og billigere i bruk, slik at du kan få lavere strømregning,
  • systemer som respekterer miljøet, reduserer forurensningsnivået og CO2-utslipp fra bygningen,
  • systemer som er enkle, praktiske og lar brukerne styre bygningen sin selv når de er på farten.

Alle er opptatt av komfort tilpasset individuelle behov og livsstil.

Løsninger

Det store utvalget av Purmo-produkter inkluderer al fra varmespredningsprodukter til kontroll og distribusjon av varme i hjemmene. 
Bedre effektivitet


Vi tilbyr mange miljøvennlige produkter, som varmepumper, som kan brukes både i autonome og sentraliserte systemer. Takket være tilpasning til denne teknologien, er det mulig å redusere CO2-utslippene med over 30 % sammenlignet med andre produksjossystemer, og samtidig få lavere strømregning. Bruken av leiligheter kan variere, og systemet for varmeavgivelse kan også variere mye.

Hvis vi befinner oss i leiligheter med konstant varmeforbruk, er sannsynligvis et radiatorsystem det mest effektive og komfortable systemet, men hvisbygningene ikke brukes konstant, som ferieboliger, kan løsningen være et system som tillater raskere oppsett, som viftekonvektorer.

I styrings- og regulering til sentraliserte systemer, er varmemåling viktig slik at de individuelle leilighetene kan verifisere strømforbruket.
Purmo er opptatt av brukerens personvern, og leverer sertifiserte målesystemer som gir bare brukeren og eiendomsforvalteren tilgang til avlesing av strømmåleren.


Fakta

Optimalisering av vannstrømmen (hydronisk distribusjon) i et eksisterende system kan i gjennomsnitt redusere energiforbruket med opptil 30 %.

Intervju med en ekspert

Cristiano Montagner, teknisk salgssjef, Italia

De siste årene har den italienske miljølovgivningen gått gjennom store endringer, med vekt på strømforbruk i bygninger, isolasjon og systemer. Alle disse elementene er definert i design- og planleggingsfasen, og beslutningene som tas i denne fasen av byggeprosessen er endelige. 

Hvilke endringer gjøres som følge av den nye lovgivningen?

Tidligere evaluerte brukerne bygninger ut ifra sted og type, men dagens brukere er også opptatt av energimerking av bygg. Dette krever nøye planlegging fra design- til byggefasen, og det må tas mer energieffektive valg både når det gjelder selve bygningen og systemene som skal tilpasses.

Hva har endret seg?

I de siste årene hat vi sett at for eksempel systemer for varmeavgivelse har endret seg. Det er økende etterspørsel etter strålevarme med kort responstid, ettersom disse leverer miljøvennlig oppvarming og komfort og er bedre tilpasset temperaturendringene. Når det gjelder generering, er tilpasning av varmepumper blant de mest effektive systemene som har gjort det mulig å redusere miljøavtrykket til bygninger i betydelig grad. Økende tilpasning av solcelleanlegg gir reduserte strømkostnader, for eksempel ved strålevarme.