Fakta og tall

Bygninger er ansvarlige for omtrent 40 % av energiforbruket i EU.

Referanse

 

Undervisning som gis i rom som er for varme eller kalde, kan påvirke læringen.

Referanse

Optimalisering av vannstrømmen (vannbåren distribusjon) i et eksisterende system kan i gjennomsnitt redusere energiforbruket med opptil 30 %.

Referanse

Nesten 70 % av alle disse personene vil bo i byer, noe som understreker viktigheten av bærekraftige løsninger når det gjelder inneklima.

 
 
 
Vi tilbringer 90 % av livene våre innendørs.


Referanse

Bedre inneklima kan redusere sykehusopphold med opptil 11 %.

Referanse

Ifølge nyere forskning kan et bedre inneklima øke produktiviteten med opptil 11 %.

Referanse

 

På hoteller, kan anbefalt temperaturinnstilling på spesifikke områder føre til energibesparelser på opptil 20 %.

Referanse

 

80 % av bygningene vi bor i innen 2050, vil være bygget i 2012.

Referanse


Ved å benytte avanserte kontrollteknikker for HVAC-systemer kan vi optimalisere spesifikasjonsgrensene, og dermed oppnå høyest lønnsomhet når det gjelder energieffektivitet.

Referanse