Vi er glade for at du viser interesse for virksomheten vår. Denne siden inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Dataansvarlig

Purmo Group Oy Ab (heretter kalt «Purmo Group» eller «vi»)
Organisasjonsnummer: 2908416-4
Postadresse: PL 115, 00121 Helsinki

Innsamling, formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler dine personopplysninger av flere årsaker. Nedenfor gir vi en nærmere beskrivelse av dataene vi behandler og årsakene til behandling.

Markedsføringsregister

Vi samler inn dine personopplysninger for markedsføringsformål. Dataene vi samler inn inneholder følgende:

  • navn
  • kontaktinformasjon (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
  • kategoriske data (f.eks. markedsføringsforbud, deltakelse i og tilbakemelding om arrangementer, personlige interesser).


Vi behandler slike data for å kunne sende deg nyhetsbrev, invitasjoner, informasjon om vår virksomhet og annen markedskommunikasjon.

Databehandling i dette tilfellet er basert på vår berettigede og legitime interesse om å kommunisere og markedsføre våre tjenester for å markedsføre vår virksomhet.

Besøkende på nettstedet

Vi samler inn dine personopplysninger når du besøker vårt nettsted. Dataene vi samler inn inneholder følgende:

  • IP-adresse
  • Informasjon om informasjonskapsler

Vårt nettsted lagrer informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres på din enhet via nettleseren. Ved hjelp av informasjonskapsler, kan vi gi brukerne av nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten informasjonskapsler.

Du kan angi at nettleseren skal blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene før de lagres. Dessuten kan lagrede informasjons-kapsler slettes når som helst via nettleseren. Dette er mulig på alle populære nettlesere. Men husk at du kanskje ikke kan bruke visse eller alle funksjonene på vårt nettsted hvis du ikke godtar informasjons-kapsler. Les mer om bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics nedenfor.

Vi bruker dine personopplysninger for å levere og optimalisere innholdet på vårt nettsted. Behandling av personopplysninger er basert på vår legitime interesse om å sikre funksjonalitet, sikkerhet og utvikling av vårt nettsted.

Vårt nettsted inneholder informasjon som lar deg kontakte oss. Hvis du kontakter oss via e-post eller kontaktskjemaet, blir personopplysningene du sender til oss lagret automatisk. Hvis du fyller ut kontaktskjemaet, vil vi samle inn din kontaktinformasjon og all annen informasjon du sender i meldingen til oss. Behandlingen er basert på vår legitime interesse om å svare på henvendelser og kommunisere med deg. Hvis vi ikke samler inn dine personopplysninger ved kommunikasjon med deg, kan vi heller ikke behandle dine henvendelser.

Rettighetene til datasubjekter

a) Rett til innsyn:
Du har rett til innsyn i dataene vi har samlet inn om deg. Vi kan kun avslå slike henvendelser i samsvar med lovgivningen. Utøvelse av denne rettigheten er gratis.

b) Rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen:
Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige personopplysninger. Du kan også be om at vi sletter visse opplysninger om deg, eller be om begrenset behandling i samsvar med lovgivningen.

c) Rett til å flytte personopplysninger:
I den grad du har sendt opplysninger til oss som er behandlet basert på ditt samtykke, er du berettiget til å få tilsendt slike opplysninger i et vanlig og maskinlesbart format, i tillegg til å be om overføring av slik informasjon til en annen dataansvarlig.

d) Rett til å innvende mot behandling:
Du har rett til, basert på din spesifikke situasjon, å innvende mot profilering og annen behandling der vi behandler dine personopplysninger basert på våre legitime interesser.

e) Rett til å klage på behandlingen til en lokal tilsynsmyndighet (Datatilsynet):
Du er berettiget til å klage på behandlingen til en lokal tilsynsmyndighet, som Datatilsynet, hvis du mener at vi ikke har oppfylt gjeldende personvernlovgivning.

f) Rett til å trekke tilbake samtykke til behandling:
Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandling hvis dine personopplysninger blir behandlet basert på ditt samtykke.

Vanlige kilder til personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du bruker vårt nettsted.

Når vi behandler dine data for markedsførings og kommunikasjonsformål, er opplysningene som regel samlet inn fra deg eller dine representanter eller fra arbeidsgiver, bransjeorganisasjon eller handelsregister, eller andre offentlige kilder.

Offentliggjøring av informasjon

Som hovedregel, offentliggjør vi ikke dine data til tredjeparter. Men tredjeparter som leverer tjenester til oss har tilgang til disse dataene. Vi bruker avtaler som sikrer at disse tredjepartene ikke behandler personopplysninger på andre måter enn det som er instruert av oss og denne personvernerklæringen. Av hensyn til data om bruk av vårt nettsted, kan vi offentliggjøre dine personopplysninger til tjenesteleverandører av analyseverktøyene som brukes på vårt nettsted fra tid til annen.

Overføring av personopplysninger utenfor EU-/EØS-området
Personopplysninger kan overføres utenfor EU- eller EØS-området i samsvar med personvernforordningen.

Prinsipper for informasjonssikkerhet
Vi bruker ulike tekniske og organisatoriske metoder og sikkerhetstiltak for å sikre høy grad av informasjonssikkerhet. I tillegg begrenser vi tilgang til data med rollebaserte tilgangsrettigheter blant våre medarbeidere.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger
Vi går regelmessig gjennom personopplysningene i våre systemer. Vi vil kun behandle og lagre dine personopplysninger i tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen, eller i den perioden det er tillatt etter gjeldende lovgivning som gjelder for dataansvarlig. Når det gjelder data i vårt markedsføringsregister, blir dine personopplysninger passive når det har gått to år fra siste kontakt med oss. Passive data fjernes etter ett år, med mindre du har kontaktet oss.

Bruk av automatisert beslutningstaking
Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering.

Tredjeparter

CloudFlare (CDN)
På dette nettstedet bruker vi tjenesten Cloudflare CDN (Content Distribution Network) til Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare leverer raske globale tjenester via intern CDN (Content Distribution Network) og ekstra sikkerhet mot DDoS-angrep. Alle data til eller fra dette nettstedet passerer gjennom det globale nettverket til CloudFlare, Inc. Dataene bufres og tilgangen logges. Nærmeste datasenter brukes derfor regelmessig.

CloudFlare drifter også data utenfor EU. I henhold til CloudFlare, slettes hurtigbufferen vanligvis innen 4 timer, men senest etter 3 dager.

Cloudflare, Inc. er basert i USA og EU-U.S. Privacy Shield-sertifisert, noe som sikrer samme nivå av informasjonssikkerhet som i EU.

Les mer om Cloudflare CDN (Content Distribution Network) og deres personvernerklæring på: https://www.cloudflare.com/privacyshield/

Google Analytics (med anonymisering av IP-adresser)
Dette nettstedet bruker programmer ment for sporing av besøkende, og leveres av en tredjepart. Vi bruker Google Analytics-programmet (med anonymisering av IP-adresser), som er en tjeneste som leveres av selskapet Google, Inc. Informasjonen som genereres fra sporing av besøkende, bidrar til å utvikle vårt nettsted. For å implementere sporingen, bruker Google Analytics informasjonskapsler som gjør at vårt nettsted gjenkjenner din datamaskin når du returnerer til dette nettstedet. Informasjonen som lagres i informasjonskapslene er anonymisert, og inneholder blant annet informasjon om antall besøkende på vårt nettsted, hvilket nettsted de besøkende kommer fra og hvilke deler av nettstedet de besøker. Du kan angi at nettleseren skal blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene før de lagres.

Les mer om Google og deres personvern og vilkår på: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Les mer om Google Analytics her: https://www.google.com/analytics/.

Kontakt

Ved spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med [email protected].
Juridisk varsel

Purmo Group Oy Ab (heretter kalt «Purmo Group» eller «vi») vedlikeholder dette nettstedet for å gi deg informasjon, og slik at du kan kommunisere med oss. Når du besøker dette nettstedet, samtykker du til at følgende vilkår og betingelser for bruk av vårt nettsted skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Finland, uten hensyn til mulige lovkonflikter.

1. Alt materiell på nettstedet tilhører Purmo Group og/eller deres lisensgivere, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke, handelsnavn og annen opphavsrett eller eiendomsrett. [Det er tillatt å bruke materiellet i bildebanker og trykte logoer for journalistiske formål og undervisningsformål, såfremt opphavet og kilden er nevnt ved bruk av disse.] Nettsider kan også leses, søkes i og skrives ut for personlig og ikke-kommersiell bruk av brukeren, og kan sendes via e-post til andre personer. All annen bruk av materiellet må godkjennes av Purmo Group.

2. Purmo Group fraskriver seg ethvert ansvar som kan oppstå ut ifra din bruk av dette nettstedet og/eller materiellet og lenker på dette nettstedet, med unntak av ansvar som er pålagt gjennom gjeldende lovgivning.

3. Purmo Group streber etter å legge ut pålitelig og riktig informasjon på sitt nettsted til enhver tid, men kan likevel ikke garantere påliteligheten eller riktigheten av informasjon hverken på eller via dette nettstedet. Selskapet bruker alle rimelige hjelpemidler til sin disposisjon for å opprettholde nettstedets funksjonalitet, men er ikke ansvarlig for nettstedets tilgjengelighet. Selskapet forbeholder seg også retten til å gjøre endringer på både nettsted og innhold med jevne mellomrom.

4. Nettstedet beskriver produkter og/eller tjenester som er tilgjengelig for kjøp i Europa, men er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land eller i din region. Du bør derfor undersøke tilgjengeligheten av spesifikke produkter/tjenester for ditt land eller din region med Purmo Group.

5. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies eller driftes av tredjeparter. Purmo Group er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. Når en bruker besøker disse nettstedene, vil tjenesten åpne nettstedet til tredjepart i et nytt nettleservindu, og brukeren må undersøke og akseptere brukervilkårene fra tredjeparter før de kan brukes. Nettstedet til Purmo Group kan inneholde lenker til andre nettsteder. Slike lenker er tilgjengelig av praktiske årsaker, og skal ikke tolkes som en anbefaling av eier/sponsor av nettstedet eller innhold på nettstedet. Purmo Group er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som tilhører tredjeparter, selv om Purmo Group streber etter å bruke lenker til nettsteder anerkjent som pålitelige kilder.