• Bedre integrering
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer
  • Dimensjonering
  • Verktøy og tjenester

Kombinere en varmepumpe med radiatorer: Svar på 5 vanlige spørsmål

Varmepumper er et av de ledende alternativene til gasskjeler som gradvis fases ut over hele Europa. Siden de er et ganske nytt produkt, er det fortsatt mange spørsmål rundt bruk, krav og kompatibilitet med radiatorer. Vi svarer derfor gjerne på de 5 vanligste spørsmålene vi fikk fra kundene våre om å kombinere en varmepumpe med radiatorer.
Kombinere en varmepumpe med radiatorer

1) Er radiatorene egnet for varmepumper?

Det korte svaret på dette spørsmålet er ja. Det litt mer nyanserte svaret er at radiatorenes egnethet avhenger av varmepumpesystemets turledningstemperatur. Når turledningstemperaturen faller under 45°C, endres typen radiator som er egnet for kombinasjon med en varmepumpe, siden det er mindre naturlig konveksjon under dette temperaturnivået. Dette fører oss til neste spørsmål.

2) Hvilke radiatorer er egnet for bruk med en varmepumpe?

Når en ny varmekilde installeres og systemtemperaturene senkes, er det viktig at varmekildene er tilpasset det nye temperaturregimet. For strømningstemperaturer over 45°C er moderne panelradiatorer og designradiatorer en perfekt match for en varmepumpe i moderne bygninger. Takket være teknisk utvikling og designtiltak de siste årene, er radiatorer nå mye mer effektive.

For turledningstemperaturer under 45°C bør det brukes sendere som Vido S2 viftekonvektor eller Ulow E2 vifteradiator.  Den integrerte teknologien støtter radiatorens naturlige konveksjon for å sikre høy varmeeffekt, jevn varmefordeling og optimal inneklimakomfort til enhver tid.

Les mer om lavtemperaturradiatorer for varmepumper

3) Hvordan dimensjonerer man radiatorer for en varmepumpe?

Størrelsen på radiatorer for en varmepumpe er ikke forskjellig fra størrelsen på radiatorer for en kjele. Først og fremst er det viktig å beregne varmebehovet til de ulike rommene i bygningen. Du kan deretter kombinere dette med andre parametere som systemtemperaturer og ønsket romtemperatur for å bestemme riktig størrelse på radiatoren(e) ved hjelp av vår produktkalkulator.

Delta t spiller en viktig rolle for å sikre at varmeavgiverne er perfekt tilpasset varmekilden og at varmepumpesystemet kan fungere optimalt. Du kan lese mer om Delta t i vår egen artikkel.

Les mer om viktigheten av Delta t

4) Hvor mye større må varmepumperadiatorer være?

En generell retningslinje som noen ganger håndheves, er at en varmepumperadiator må være 2,5 ganger større enn en tradisjonell radiator. Vi fraråder imidlertid bruk av slike retningslinjer, da et varmesystem, inkludert varmekilden og strålekildene, må skreddersys til bygningen det installeres i og bruken av det.

Radiatorene må naturligvis være store nok til å gi tilstrekkelig varmeeffekt. Likevel er moderne panelradiatorer allerede svært effektive takket være deres innovative design. Hvis strømningstemperaturen faller under 45°C, har en varmepumperadiator eller viftekonvektor den nødvendige teknologien for å øke varmeeffekten, noe som gjør det unødvendig med et større format.

Les mer om viftekonvektorer til hjemmebruk

5) Hva bør jeg tenke på når jeg renoverer en gammel bygning med varmepumpe og viftekonvektorer?

Varmebehovet er en viktig faktor ved renovering av varmesystemet med en varmepumpe. Hvis bygningens isolasjon ikke er optimalisert før varmepumpen installeres, må samme varmeeffekt oppnås med lavere systemtemperaturer for at varmepumpen skal fungere effektivt. Dette er mulig med en viftekonvektor. Viftekonvektoren fungerer med en liten delta t og krever en høy volumstrøm. Derfor er det viktig å sikre at det eksisterende rørnettet kan håndtere de større vannmengdene, slik at viftekonvektoren kan levere ønsket effekt.

Hvis du har andre spørsmål om å kombinere en varmepumpe med radiatorer eller ønsker våre råd om oppsett av et varmepumpesystem i prosjektet/prosjektene dine, er du velkommen til å kontakte våre eksperter. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss