• Vannbårne varmeavgivere
  • Insights
  • Radiatorer
  • Gulvvarme

Betydningen av delta t i vannbårne varmesystemer

For optimal funksjon av et vannbårent varmesystem, må det være en kjele i riktig størrelse og korrekt dimensjonerte varmekilder, som radiatorer eller gulvvarme. For å sikre maksimal varmeoverføringseffektivitet mellom disse komponentene, må det oppvarmede vannet leveres med korrekt hastighet og temperatur. Dette krever nøyaktige beregninger, og det er her delta t spiller en viktig rolle.
delta t i vannbåren oppvarming

Hva er delta t?

Delta t (Δt) viser generelt sett til temperaturforskjellen mellom 2 forskjellige målepunkter. Når vi snakker om delta t i forhold til radiatorer, er det to viktige temperaturforskjeller: før og etter varmeoverføring. Temperaturforskjellen med delta t måles vanligvis i Kelvin (K), som har samme måleenhet som graden Celsius (°C). En temperatur på 10 Kelvin tilsvarer derfor en forskjell på 10 grader Celsius.

Temperatur på oppvarmingsmedier

Andre relaterte nøkkelkonsepter er oppvarmingsmediets temperatur og oppvarmingsmediets overtemperatur. Temperatur på oppvarmingsmediet, eller gjennomsnittstemperaturen, er den gjennomsnittlige vanntemperaturen i et varmesystem, basert på inn- og utgående vanntemperaturer. Ved å bruke temperaturforskjellen mellom tur- og returtemperatur samt strømningshastigheten på vannmassen, er det enkelt å definere varmeeffekten med følgende formel:

Q = ṁ * cp * Δt

I formelen er varmeeffekten (Q) lik massestrømningshastigheten (ṁ) * den spesifikke varmekapasiteten til vannet (c p ) * forskjellen i temperatur før og etter varmeoverføring (Δt). Denne formelen understreker viktigheten av en korrekt innstilling av strømningshastighet og temperatur for en optimal varmesløyfe.

Overoppheting av oppvarmingsmediet

Overoppheting av oppvarmingsmediet er temperaturforskjellen mellom den gjennomsnittlige temperaturen av oppvarmingsmediet og romtemperaturen. Varmeeffekten til en individuell varmeflate kan beregnes ved hjelp av det direkte forholdet mellom varmeeffekt og overtemperatur. Dette gjelder generelt varmevekslere, men også spesifikt radiatorer og strålevarme.

F.eks.: Hvis romtemperaturen er 20 °C og den gjennomsnittlige temperaturen på varmemediet inne i radiatoren er 70 °C (75 °C vanninnløpstemperatur og 65 °C vannutløpstemperatur), er overtemperaturens delta t 50 K. Overtemperaturen til varmemediet fastsettes enten aritmetisk eller logaritmisk, der den aritmetiske overtemperaturen er tilstrekkelig for grove beregninger. Formelen for dette er:

Δt = (tf + tr) / 2 – ta

I formelen er delta t lik summen av turtemperaturen (t f ) og returtemperaturen (t r ) dividert med 2 minus romtemperaturen (ta).

Tallene i eksemplet ovenfor er valgt med vilje, siden delta t50 er den gjeldende europeiske standarden for målinger av bereder og radiatorsystemer.

Hvorfor er delta t viktig?

Overtemperaturen (delta t) benyttes for å fastslå et roms varmebelastning i kombinasjon med en radiators varmeeffekt. Så når du installerer eller skifter ut radiatorer, er det viktig å bruke riktig systemtemperatur, og dermed også overtemperaturen i oppvarmingsmediet. Dette vil sikre at radiatorene er riktig dimensjonert for rommet de er plassert i, og at varmesystemet kan varme opp rommet tilstrekkelig. Den unngår under- eller overoppheting og bidrar til å optimalisere både energieffektivitet og inneklimakomfort.

Når du sammenligner radiatoreffekter og priser, må du kontrollere hvilken delta t som er nevnt. Dette vil gjøre det mulig å foreta en korrekt sammenligning på tvers av ulike produkttyper.

Delta t50

Som nevnt tidligere er delta t50 den gjeldende europeiske teststandarden for radiatorer. Det betyr imidlertid ikke at den skal brukes uten forbehold. De riktige systemtemperaturene avhenger av byggestandarden (f.eks. byggeår, isolasjonsstandard osv.) samt varmegeneratoren som benyttes (bereder, varmepumpe osv.). Hvis systemtemperaturene endres, for eksempel når varmegeneratoren skiftes ut, må radiatorstørrelsene gjennomgås og om nødvendig justeres til de nye systemtemperaturene. Tommelfingerregel: jo lavere overtemperatur på varmemediet, desto større skal radiatorene være.

Forklaringene ovenfor viser det nære forholdet mellom systemtemperaturen, spredningen mellom tur- og returtemperatur og radiatorytelsen. Så snart noe endrer seg med hensyn til strømningshastighet eller systemtemperaturene, må radiatorene kontrolleres og skiftes ut ved behov.

Les mer om sammenhengen mellom utskifting av kjele- og radiatorsystem