• Dimensjonering
  • Energieffektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Renovering
  • Bærekraft

Purmo Norge  på Driftskonferansen 2024

Siden bygninger står for 1/3 av det globale energiforbruket, er de et viktig fokuspunkt på reisen mot klimanøytralitet innen 2050. Forbedring av energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmassen samt optimalisering av energiforbruket i nybygg kan oppnås med for eksempel bedre isolasjon, mer effektive vinduer osv. Når bygningens klimaskall er optimalisert, er det viktig å sikre et korrekt varmesystem der varmegeneratoren, sensorene og termostatene er tilpasset for å sikre optimal effektivitet. Det er her Purmo kommer inn i bildet.

Tom Gunnar Bratsberg

Vi har løsninger for både rehabilitering og nybygg. På Driftskonferansen vil vi bl.a. presentere Nordens mest fleksible serie med radiatorer og konvektorer (Thermopanel V4 serien). En standard radiator med hele 9 forskjellige monteringsalternativer. Samme tilkobling om du velger en panelradiator, hygieneradiator, listradiator eller konvektor. Dette skaper enkelhet i ethvert prosjekt og reduserer innkjøps- og monteringstid.

Du treffer Tom Gunnar Bratsberg og Tommy Rammen. Spør oss gjerne om;  

- Valg av energikilde

- Valg av systemtemperatur

- Valg av hydraulisk røropplegg

- Valg av avgiver

- Valg av regulering og styring

Hvorfor bør du velge Purmos løsninger?

Det handler om trygghet.
Ved å velge en leverandør som har kompetanse og forståelse på hele systemet samt et bærekraftmål som tilfredsstiller fremtiden, får du en trygghet når du kan velge alt fra én leverandør.


Og med alt mener vi alt!
Panelr
adiatorer. Hygieneradiatorer. Listradiatorer. Seksjonsradiatorer. Vifteradiatorer. Konvektorer for vegg og gulv. Viftekonvektorer for vegg og nedfelt i gulv. Takpaneler og takstrips. Innreguleringsventiler. Radiatorventiler. Termostater og aktuatorer. Gulvvarme. Baderomsradiatorer. Elradiatorer.

Vi har løsninger for spesielle behov; tøffe, robuste, hygienesensitive, lydfølsomme. Det kan være i skoler, fengsler, sykehus, helsebygg eller i Forsvaret. Hør med oss hvordan vi kan løse ditt neste prosjekt. Kontaktinformasjon finner du her.

_______________________________

Purmo Norge er en del av Purmo Group består av over 3,000 eksperter i 21 land, og vi er stolte av vår evne til å levere komfort gjennom innovative og bærekraftige løsninger. Vår visjon er å skape perfekte inneklimaer uten å skade planetens klima, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle smartere og mer bærekraftige produkter.