• Dimensjonering
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

Forhåndsinnstilt diagram for Purmo radiatorer

Radiatorer med innebygget ventil i torørs-systemet trenger normalt å forhåndsinnstilles før bruk av varmesystemet. Dersom du f.eks. både har en stor og en liten radiator i samme krets og ikke forhåndsinnstiller ventilen, så får begge radiatorene samme trykk og flyt. Dette er ikke helt optimalt siden de har ulike størrelser. Den mindre radiatoren trenger ikke samme flyt som den større for å bli varm. Den lille kan dermed ikke kjøle, og sender tilbake varmt vann med varme i vannet som ikke er benyttet. Dessuten blir både varmepumpen og varmevekslerne mer effektive med kaldere returvann.

Et torørs-system består av et tilførselsrør som leder vannet til radiatorene, og en returledning som fører vanner tilbake til varmekilden. Hver radiator er slik sett parallellkoplet til varmesystemet, og trenger derfor ikke kompenseres med størrelser jo lengre borte fra varmekilden de befinner seg. I torørs-systemet har man alltid samme tilførselstemperatur til alle radiatorene.

For å regulere tilførselen på varmevannet, må det monteres en form for reguleringsventil. Radiatorene kan ha innebygget ventil (som på TP-radiatorer) eller være uten ventil, siden radiatorkoplingen monteres utenfor radiatoren/konvektoren.

Innstilling av Kv-verdi på radiatorventilen

For at hver radiator skal inneholde riktig menge varme i forhold til hvor de er plassert i systemet, innstilles hver radiatorventil etter en såkalt Kv-verdi, kapasitetsverdi. KV-verdien beregnes med hjelp av vannflyten og trykkfallet over radiatoren. Dersom dette ikke gjøres blir resultatet varme radiatorer nærmest varmekilden, og kalde radiatorer lengst borte i systemet. For å beregne Kv-verdien må man kjenne til trykkfallet og flyten til den dårligst anordnede enheten i systemet, og gå ut i fra dette. Deretter gjøres beretninger for hver enhet, stamme eller radiator. I moderne VVS-programmer utføres Kv-beregninger automatisk.

Forhåndsinnstilt diagram for alle radiatorer og konvektorer med ventil finnes under tekniske data til hvert produkt på Purmos nettside.

Ventilinnsatser til Ventil Compact (CV)-radiatorer

Ventilinnsatsen M30 er ferdigmontert på CV-radiatorer, men man kan også velge en RD- eller RDF-ventil. Det finnes klikkfeste på termostaten til RD og RDF, men på M30 er det en mutter som spennes fast.

Ventilinnsatsen Purmo M30

Ventilinnsatsen PURMO M30 er egnet for bruk i torørs-system. Ventilinnsatsen er utstyrt med O-ringspakninger mot radiatoren, og montering utføres med skiftenøkkel. M30 passer for termostater som har M3 X 1,5 tilkobling: MMA, TA. RSK-nr 6734789. Designtermostat M30 (RSK 6606136) passer til.

Ventilinnsatsen Purmo RD

Ventilinnsatsen PURMO RD benyttes som standard i torørs-system. Ventilinnsatsen er utstyrt med O-ringspakninger mot radiatoren, og montering utføres med ringnøkkel i størrelsen 21l. RD passer for termostaten Danfoss RA 2000. RD har grønn dreieknapp. RSK-nr 6734790

Ventilinnsatsen Purmo RDF

Ventilinnsatsen PURMO RDF har finere Kv-regulering og gul dreieknapp. RSK-nr 6734791

Ventilinsats M30 är förmonterad på CV radiatorer, men man kan också välja en RD eller RDF ventil.


Hur många konsoler per radiator?

Ventilinnsatsen M30 er ferdigmontert på CV-radiatorer, men man kan også velge en RD- eller RDF-ventil.

Vertikale radiatorer

Til Purmos vertikale radiatorer kan man benytte en rett eller vinklet designventil i hvitt eller krom. Termostat 7-28 grader Celsius inngår. Alternativt finnes også en VVA-ventil hvor termostaten ikke inngår. 2K = 2 grader temperaturøkning for at termostaten skal stenge helt av. Purmo benytter alltid 2 K.

Thermopanel-radiatorer

Ventilordningen på Thermopanel-radiatorene har innebygget ferdiginnstilling. Den er skjult for uvedkommende, og kan justeres uten at systemet må stenges.

Ferdiginnstillingen utføres med håndverktøy F i henhold til punktene 1, 2, 5 og 6, eller med hjelp av ferdiginnstillingen FV4 i punktene 1 til 6. Respektive verktøy bestilles separat.

  1. Demonter pakningen.
  2. Skru forsiktig ned dempedysen i bunnen med håndverktøy.
  3. Monter ferdiginnstillingsenheten.
  4. Nullstill skalaen mot indeksmarkeringen.
  5. Skru dempedysen et nødvendig antall dreininger slik at ønsket Kv-verdi står foran indeksmarkeringen. Dersom kun håndverktøy benyttes, skrus det et nødvendig antall dreininger i henhold til diagrammet.
  6. Monter pakningen.

Ventilarrangemanget på Thermopanel radiatorerna har inbyggd förinställning, som kan justeras utan nedtappning av systemet.

Ventilordningen på Thermopanel-radiatorene har innebygget ferdiginnstilling, som kan justeres uten at systemet må stenges.

Kon-konvektorer

Ventilinnsats inngår ikke med standard Kon-konvektorer. Innsatsene M30, RD og RDF til CV og Kon ligner på hverandre, men er ikke identiske. De skilles med RSK-nummere.

ThermoCon-konvektorer

Når ThermoCon installeres i serie påvirkes trykkfallet mer enn ved standardinstallasjonen. Dette siden all flyten går gjennom alle konvektorene i serien. Rørdimensjonen er 15 x 0,8 mm, rørlengden og antall bøyninger fremgår av tabellen nedenfor.

 

Høyde 100 200 300
Rørlengde (mm) TCN 1

Antall bøyninger TCN 1

2 x konvektorlengde

A:0, M:0 och S:2

4 x (konvektorlengde– 200)

A:4, M:6 och S:8

6 x (konvektorlengde – 200)

A:8, M:10 och S:24

Rørlengde (mm) TCN 2

Antall bøyninger TCN 2

4 x konvektorlengde

A:2, M:2 oc S:4

8 x (konvektorlengde – 200)

A:8, M:12 och S:16

12 x (konvektorlengde– 200)

A:16, M:20 och S:24