• Insights
  • Bærekraft
  • Dimensjonering
  • VARME OG KJØLING
  • Radiatorer

Bransjeinnsikt: En utviklers syn på byggeløsninger i en lavkarbonøkonomi

For å støtte overgangen til netto nullutslipp må nye boliger produsere betydelig lavere klimagassutslipp. Siden oppvarming og varmtvann utgjør en viktig andel av energiforbruket i disse bygningene, er det viktig at byggmestere og leverandører er på samme side. Som leverandør av bærekraftige inneklimaløsninger følger vi derfor ekstra nøye med på utviklingen. Denne gangen hadde vi gleden av å snakke med 3 representanter fra den britiske husbyggeren Crest Nicholson. Vi deler innsikt fra vår interessante samtale om kontinuerlig balansering, byggeløsninger i en lavkarbonøkonomi og merverdien av bærekraft i bransjen.
Bygningsløsninger i en lavkarbonøkonomi

Byggeløsninger som et felles ansvar

Ian Johnson, Tobias Jones og Mark Kershaw jobber hos Crest Nicholson, der de setter jobber sammen om kombinasjonen av innkjøp og bærekraft. Som byggmester som bygger mellom 2000 og 3000 boliger i året, er de svært bevisste på hvilken innvirkning de kan ha på bygningsmassen vår. «Det er derfor vi nå foretar en komplett karbonvurdering av våre ulike standardhustyper», sier Tobias Jones, Group Sustainable Procurement Manager. «En svært nyttig øvelse som avdekker interne forbedringsmuligheter, men som også fremhever det faktum at overgangen til netto nullutslipp er noe vi alle er ansvarlige for.»

Mark Kershaw, Group Head of Sustainability, forklarer: «Hos Crest Nicholson har vi et klart veikart for å redusere utslippene. Samtidig som vi gjør fremskritt for å redusere scope 1- og scope 2-utslippene, ligger den virkelige utfordringen i scope 3-utslippene våre, som utgjør rundt 99 % av karbonavtrykket vårt. Vi har som mål å møte denne utfordringen ved å oppfylle våre vitenskapsbaserte mål, og vi er forpliktet til å oppnå netto nullutslipp i hele verdikjeden innen år 2045. Når leverandører som Purmo Group deler detaljer om sine forpliktelser, setter mål og gir miljøproduktdeklarasjoner, støtter det oss i å ta informerte beslutninger om initiativer innen karbonreduksjon.

Forsiktig balanseøvelse

Bærekraft er ikke den eneste faktoren som kommer inn i bildet når en utvikler som Crest Nicholson velger sine produkter. «Det er selvfølgelig også byggeforskrifter vi må følge for å kunne bygge husene våre. I tillegg er inflasjonen for tiden ganske høy, så vi kan ikke ignorere den kommersielle siden av det hele», sier Ian Johnson, Group Procurement Director. «Det handler om å balansere alle aspekter, og det er alltid en fin linje mellom å oppfylle bærekraftskrav og det kommersielle.»

Tobias legger til: «I tilfeller der det ikke er mye forskjell på den kommersielle siden, gir spørsmålene om bærekraft merverdi som bidrar til å ta beslutninger. Hvis en leverandør da har bedre fagkunnskap på det området, kan vi mate det tilbake i forsyningskjeden. Men på samme måte, hvis en leverandør er kommersielt til stede, men ikke krysser av i alle bærekraftsboksene, vil vi gi dem den tilbakemeldingen og prøve å jobbe sammen for å heve nivået.»

Overgang til lavkarbonøkonomi

Mark utpeker at det ikke er mulig å iverksette tiltak på lang sikt. Det kan til og med være en potensiell risiko fra et forsyningsperspektiv. «Kullstoffskatten på visse materialer, som stål, vil øke betydelig, og hvis du ikke tar tiltak for å avkarbonisere, kan det potensielt påvirke Crest. Når vi går over til en lavkarbonøkonomi, er det viktig for oss å forstå disse risikoene.» Hos Purmo er vi svært bevisste på dette, og har nylig iverksatt tiltak for å skaffe 140 000 tonn grønt stål. Denne type stål vil gjøre det mulig å redusere CO2-utslippene med opptil 95 % sammenlignet med tradisjonell stålproduksjon drevet av kull.

Les mer om Purmos kjøpsavtale for grønt stål

Betydningen av komplette løsninger

Når det gjelder komplette løsninger for oppvarming og kjøling, er erfaringen hos Crest Nicholson todelt. På kundesiden ser de en større interesse for boligenes driftskostnader og energieffektivitet, i stedet for karbonet som har gått inn i den. Dette understreker at kundene setter pris på energibesparelsene som kan oppnås ved å bruke de riktige produktene.

Igjen nevnes forskrifter som en påvirkningsfaktor. Mark sier: «Future Homes Standard i 2025 vil kreve elektrisk oppvarming, så vi vil se en overgang fra gasskjeler til luftvarmepumper.» Hos Purmo tilbyr vi alle elementene som trengs for å optimalisere effektiviteten til disse varmepumpene og skape et fremtidssikkert varme- og kjølesystem. Alt fra gulvvarme, radiatorer med ultralav temperatur eller viftekonvektorer til elektriske radiatorer , radiatorventiler og smarte kontroller.

Det handler om å finne denne balansen mellom produktets kommersielle, bærekraftige og estetiske verdi.

Innenfor Crest Nicholson vurderes ofte totalløsninger, men avhengig av produktet og den totale verdien kan leverandøren likevel variere. Ian kommenterer: «Igjen handler det om å finne denne balansen mellom produktets kommersielle, bærekraftige og estetiske verdi.» Tobias legger til: «Vi må også følge Standard Assessment Procedure, eller SAP, som er en metode som brukes til å vurdere energi- og miljøytelsen til boliger i Storbritannia. Vi må nå visse SAP-mål og balansere dem med den kommersielle siden.»

Radiatortypen som brukes er ikke noe som må gå inn i SAP-prosessen, men smarte termostater, som vår Unisenza Plus-termostat, gjør. Denne trådløse romtermostaten kan enkelt plasseres i alle rom. Når den er koblet til Unisenza Plus Gateway, kan den kobles til den intuitive Unisenza Plus-appen som lar brukerne overvåke og kontrollere energiforbruket rom for rom når og hvor de vil. Faktisk kan gatewayen som sentralenhet koble til opptil 100 sluttenheter, for eksempel en varmtvannsbereder, romtermostater, (elektriske) radiatorer, baderomsradiatorer, gulvvarme, TRV-er osv. Dette gir et skreddersydd inneklima som kan utvikles både med bygningen og med beboernes behov og vaner. Det fører igjen til mer komfort og energieffektivitet, noe som er en vinner for sluttbrukernes budsjett og miljø.

Les mer om energibesparelse med sonetemperaturstyring

Crest Nicholson hus Purmo radiator

Våre varmeløsninger passer svært godt inn i dette Crest Nicholson-utstillingshuset.

Fremtidssikrede VVS-installasjoner

Ved hjelp av SAP-vurderingen og informasjonen fra produsentene spesifiserer teamet hos Crest Nicholson de ulike produktene som skal brukes i husene deres. Ian sier: «Det er da opp til entreprenøren å installere i henhold til denne spesifikasjonen. Når vi gjør dette, ser vi på lang sikt og tar nok en gang hensyn til de ulike forskriftene. Tidligere hadde vi for eksempel høyere strømningshastighet gjennom radiatorene. Regjeringen har nå insistert på at dette reduseres. Vi må tenke på de mest egnede produktene for dette i det lange løp, slik at etterhvert som og når gasskjelene tas ut, kan en luftvarmepumpe installeres for å skape et varmesystem med lav temperatur uten å også måtte skifte ut alle radiatorene.»

Les mer om hvordan forbudet mot gasskjeler påvirker VVS-systemet

Hos Purmo forstår vi fullt ut behovet for et langsiktig perspektiv og utvikling av fremtidsrettede VVS-installasjoner. Ved hjelp av vår egen ekspertise bistår vi våre kunder med dette på best mulig måte. Enten med en komplett portefølje av egnede løsninger, ved å dele kunnskap om hvilke radiatorer som passer perfekt til en varmepumpe eller, som vi gjør for Crest Nicholson, med vår beregningstjeneste som sikrer at varmedesignene vi tilbyr gir optimal komfort og effektivitet, både nå og i fremtiden.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger hjelp til å lage en fremtidsrettet VVS-installasjon eller ønsker ekspertråd som er skreddersydd for ditt/dine prosjekt(er).